()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer Rolf Kirschner (65) trives godt på sykehuset i julen. Ca. 38 julevakter har det blitt i løpet av et langt liv. – Det er hyggelig å stelle mat for jordmødre og andre hvis det er stille for oss og mye på dem, sier han. Det blir både kos og knask, utveksling av små gaver og god stemning.

  Kirschner er utdannet ved Royal College of Surgeons in Ireland. Etter noen år i Harstad og Sverige kom han til Ullevål, SiA og senere Rikshospitalet/OUS. Han har alltid vært opptatt av faglige spørsmål, arbeids- og utdanningsspørsmål og kvalitetsforbedring og har vært aktiv i Legeforeningen siden 1971, blant annet i Yngre legers forening og i Akershus legeforening. Han har vært styremed-lem og nestleder i Overlegeforeningen, leder i Legeforeningens kvalitetsforbedringsutvalg, har flere perioder i landsrådet og er nå gjenvalgt som leder av FaMe.

  Med sin jødiske bakgrunn har Kirschner bekledd de fleste posisjoner i det jødiske samfunnet i Oslo, bl.a. som formann fra 2000 – 10. Han har også vært aktiv i internasjonale jødiske fora. – Jeg har alltid vært et aktivt samfunnsmedlem både i minoritets- og majoritetssamfunn. Som medlem av en minoritet som ikke feirer jul (men åtte dager lysfest – Chanukka på omtrent samme tid) har jeg alltid hatt glede av å arbeide i julen. Det har vært naturlig å avlaste kollegene som det betyr mest for, og jeg var alltid sikker på ikke å få nyttårsvakten. Selv om det er vanskelig som en liten minoritet ikke å bli preget av alt som skjer rundt jul, har det ingen «fundamental» betydning. Det er viktig å ha sitt eget ståsted, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media