LEGEFORENINGEN I MEDIENE

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Lytt til ansatte ved OUS

  Lytt til ansatte ved OUS

  Sammenslåingen til Oslo universitetssykehus (OUS) er et unikt prosjekt på landsbasis. Problemene ved sykehuset strekker seg derfor lenger enn bare til behandlingstilbudet for befolkningen i Oslo, slik enkelte hevder, skriver Hege Gjessing i et innlegg i Dagbladet. – Vi har på kort sikt ikke råd til å bryte ned det som har tatt mange år med investeringer og fagkompetanse å bygge opp.

  Dagbladet 14.11. 2011

  Fastlegen kan ikke nekteå skrive ut p-piller

  Fastlegen kan ikke nekteå skrive ut p-piller

  Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen slår nå fast at ingen fastleger kan nekte å henvise lesbiske par til kunstig befruktning eller levere ut prevensjon, selv om det strider mot legens samvittighet. – Pasientene skal være trygge på at fastleger tilbyr folk tjenestene de har rett på, sier helse- og omsorgsministeren. Leder i Rådet for legeetikk Trond Markestad forstår at det er en juridisk logikk ut fra fastlegeavtalen, men synes det er unødig formalistisk og at det må bety yrkesforbud som fastlege for leger som ikke er villige til å gå på akkord med et visst livssyn. Trond-Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen, er enig med HOD. – Pasienter skal kunne regne med å få utført vanlige allmennlegetjenester hos fastlegen og bli henvist til spesialisthelsetjenesten når de har behov for det, mener han.

  Aftenposten 4.11. 2011

  Tillitsvalgte glade for å bli hørt

  Tillitsvalgte glade for å bli hørt

  Ber om time-out for sykehusfusjon. – Timeout og konsekvensanalyse er helt i tråd med det vi har bedt om i lang tid, sier Christian Grimsgaard, overlege ved ortopedisk avdeling på Rikshospitalet. Tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus (OUS) har etterlyst en realistisk plan for fusjonen. Nå blir de møtt med politisk velvilje. – Jeg tror på de signalene som kommer, og at politikerne har forstått at dette er et prosjekt i krise. Dette er ikke bare en sytekultur blant de ansatte, sier Grimsgaard. Han mener en ny handlingsplan, krav om stedlig ledelse og felles IKT-plattform vil øke pasientsikkerheten. – I dag fakser vi fortsatt. Det er lite hensiktsmessig og farlig. Det forsvinner mye informasjon på veien. Dagens system blir bare kål, sier Grimsgaard.

  Dagsavisen 8.11. 2011

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media