Brændevin til medicinsk bruk

Artikkel

I henhold til kgl. Resolution av 21de juli 1894 § 2 angaaende medicinforsyning og kosthold paa norske skibe skal der paa skibe over 100 registertons i utenriks fart (dog undtat fart paa europæiske farvand nordenfor Kap Finisterre) samt paa skibe som anvendes til fart paa Ishavet, til medicinsk bruk medbringes for fartøier indtil 10 mands besætning 3 flasker vin og 3 flasker whisky eller konjak og for fartøier med over 10 mands besætning 4 flasker. Sjøfartsdirektøren har uttalt, at der bør gives førere paa alle norske skibe i utenriks fart adgang til at faaa kjøpt det forannævnte kvantum brændevin og vin, da saadant som sykekost ansees paakrævet for skibe i farezonen, særlig til bruk i livbaaten etter forlis.

Tidsskriftet nr. 8, 1918, side 77

Anbefalte artikler