()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mange nyutdannede leger får ikke lenger turnustjeneste. Det haster med å få på plass en basistjeneste.

  Legeforeningen har som mål at alle nyutdannede leger skal få en god veiledet tjeneste. Illustrasjonsfoto Colourbox
  Legeforeningen har som mål at alle nyutdannede leger skal få en god veiledet tjeneste. Illustrasjonsfoto Colourbox

  – Legeforeningen har som mål at alle nyutdannede leger skal få en god veiledet tjeneste, dvs. en basistjeneste som skal være en første obligatorisk del av alle spesialiteter, sier president i Legeforeningen Hege Gjessing.

  – Innføring av basisstillinger er en god løsning på de utfordringene vi nå står overfor. Den sikrer at alle først må inn i en basistjeneste lik dagens turnus eller bedre, som består av ett år i sykehus og seks måneder allmennmedisin med krav om akutt indremedisin og kirurgi med sikring av kvalitet. En slik modell vil kunne sikre en felles plattform og grunnlag for alle nyutdannede, understreker Gjessing.

  Autorisasjon uten turnustjeneste

  Autorisasjon uten turnustjeneste

  Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) la nylig ut informasjon om at nyutdannede leger som er utdannet i EØS- land med fulle rettigheter ikke lenger kan melde seg på til norsk turnustjeneste for leger. Dette gjelder allerede fra august 2012. Disse kan søke om norsk autorisasjon uten å gå veien om turnustjeneste, og kan i stedet søke ordinær jobb.

  – Dette er vi uenige i, sier Hege Gjessing. – Rent praktisk vil det medføre at vi står overfor en situasjon der en gruppe leger må ta turnustjeneste for å oppnå autorisasjon, og en annen gruppe nyutdannede kan praktisere som lege i Norge uten noen form for praktisk obligatorisk utdanning. De vil kunne arbeide uten en felles standard og den nødvendige breddekompetanse som Legeforeningen hittil har ment har vært – og er – essensielt for å sikre kvaliteten i utdanningen av de ferske legene som skal praktisere i Norge. Det betyr også at vi i fremtiden ikke lenger kan kreve hvor de skal arbeide, for eksempel en periode i allmennmedisinsk arbeid i kommunehelsetjenesten.

  Flere leger til Norge

  Flere leger til Norge

  Gruppen uten turnus kan øke ytterligere dersom flere europeiske land fjerner kravet om praktisk tjeneste for å få autorisasjon. – Dette er en utvikling vi har sett de siste år i Europa, sier Gjessing. Det er også sannsynlig at flere nyutdannede uten basistjeneste vil søke seg til legearbeid i Norge i fremtiden pga. den finansielle uroen mange steder i Europa.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media