Utvidet mulighet for utstilling av medisinskteknisk utstyr

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Som følge av endring i retningslinjene for vurdering av kurs i legers videre- og etterutdanning kan alle fagmedisinske foreninger nå ha utstilling av medisinskteknisk utstyr ved flere, større arrangementer.

Ved et landsstyrevedtak i 2010 kom allmennmedisin i en særstilling ved at det ble gitt anledning til utstillinger av medisinskteknisk utstyr ved flere, større kursarrangementer i allmennmedisin per år. For de øvrige fagmedisinske foreningene var det en generell begrensning om at det kun var anledning til utstilling ved ett årlig arrangement.

Noen organisasjonsledd reagerte på dette og ga uttrykk for at også de i sitt fag burde ha anledning til utstillinger av medisinskteknisk utstyr ved flere årlige arrangementer.

Saken var forberedt for landsstyret 2011 som i tråd med sentralstyrets anbefaling vedtok at alle fagmedisinske foreninger kan ha utstilling av medisinskteknisk utstyr ved flere, større arrangementer per år. Som et resultat av dette vedtaket har sentralstyret i sitt septembermøte vedtatt å endre kursretningslinjene i tråd med landsstyrets vedtak.

Anbefalte artikler