Utreder etterutdanningen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Sentralstyret har opprettet en arbeidsgruppe for utredning av legespesialistenes etterutdanning.

Gruppens mandat er å utrede alle sider ved  spesialistenes etterutdanning inkludert en oversikt over internasjonal utvikling, en kartlegging av legespesialistenes nåværende muligheter og rettigheter til nødvendig etterutdanning. De fagmedisinske foreningene skal bidra til at det gjøres en vurdering av det faglige behovet for etterutdanningstilbud, volum og type aktivitet i den enkelte spesialitet.

Arbeidsgruppen som består av representanter fra Overlegeforeningen, Praktiserende Spesialisters Landsforening, fem fagmedisinske foreninger og spesialitetsrådet, er også bedt om å utrede en eventuell regodkjenningsform og innhold, og å vurdere fordeler og ulemper ved obligatorisk etterutdanning med regodkjenning.

Arbeidsgruppens medlemmer er Kristin Bjørnland, Yngve Figenschau, Christian Hall, Hans Høvik, Morten Selle, Kjell Vikenes og Karin Stang Volden samt en representant fra Norsk kirurgisk forening. I tillegg vil det bli engasjert en prosjektleder i 20 % stilling.

Anbefalte artikler