LEGEFORENINGEN I MEDIENE

Artikkel

Krever flere leger

Yngre legers forening krever at det må bli flere leger ved sykehusene for å redusere arbeidspresset. Vårt Land fortalte lørdag 8. oktober om leger som blir «fyllesjuke» av hektiske nattevakter. Leder i Yngre legers forening Johan Torgersen, hevdet at arbeidstidsordningen er under press fordi legene har for mye å gjøre. – Mange steder er driften på dagtid ikke dimensjonert til å ta unna arbeidsmengden, noe som gjør at oppgaver blir presset utover kvelden og natten, forteller han. President i Legeforeningen Hege Gjessing er enig. – Vi får inn stadig flere meldinger om at bemanningen mange steder er for lav, sier hun. Torgersen mener at både pasientsikkerheten og de ansattes helse hadde hatt godt av en oppbemanning.

Vårt Land 17.10. 2011

Frykter at pasientene rammes

Tillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus Aasmund Bredeli ber om at sammenslåingen av sykehus i Oslo må reverseres. Han mener det enorme omstillingsprosjektet ble gjort uten at det forelå en god plan på forhånd og frykter dårligere behandlingstilbud, lange ventelister og et ødelagt fagmiljø. Han er kritisk til den store sammenslåingen av sykehus og mener det ligger altfor lite penger i budsjettene. For et par uker siden ble universitetssykehusets eier Helse Sør-Øst kalt inn på helseministerens kontor for å svare på hvorfor Oslo universitetssykehus bruker over én million kroner for mye hver eneste dag. Storsykehuset får krass kritikk for at det ikke har klart å kutte i bemanningen. Bredeli, som representerer 2 800 leger, sier til Søndagsavisa på NRK P2 at hans medlemmer frykter at dette vil ramme liv og helse.

NRK P2, Søndagsavisa 9.10. 2011

Vil ikke ha forskning på sykefravær

Legene mener at ingen andre kan vurdere hva som skal til for å bli sykmeldt. Ikke en eneste blant over 1 700 norske leger ville delta i et vitenskapelig forsøk for å teste om sykmelding gjør arbeidstakere friskere eller sykere. – Legene sykmelder bare der hvor det er nødvendig. Det vil være merkelig å la andre overprøve disse avgjørelsene, sier leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen. – Det ville fremstå merkelig om legen først gjør en grundig vurdering av behovet for sykmelding, i samråd med pasienten, for deretter å sende vedkommende inn i en loddtrekning om han eller hun skal få en sykemelding. Derfor synes jeg det er et godt resultat at legene sier nei til å delta i en slik undersøkelse. Konklusjonen på om det er riktig å gi sykmelding er jo allerede tatt av legen og pasienten i fellesskap, sier han.

Aftenposten 9.10. 2011

Anbefalte artikler