Nytt om navn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Falchs seniorpris til Ole Erik Iversen

  Falchs seniorpris til Ole Erik Iversen

  Ole-Erik Iversen (f. 1945), professor ved Universitetet i Bergen og overlege ved Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus, er tildelt Falchs seniorpris 2011, blant annet for sin innsats for å gjennomføre kliniske utprøvningsstudier og for å fronte forskningsbasert klinisk praksis, skriver nettavisen På Høyden.

  Prisen er på 250 000 kroner, og fondet som deler den ut, legger særlig vekt på arbeider som er av stor vitenskapelig eller sosial betydning.

  Da han ble foreslått til prisen, ble hans innsats for å fremme evidensbasert klinisk praksis, forskningsresultater og viktige medisinske problemstillinger trukket frem.

  Iversen har blant annet vært aktiv i utprøvningen av den såkalte kreftvaksinen mot HPV-viruset, som forårsaker livmorhalskreft. Han får også prisen for sitt bidrag for å profilere forskning i mediene.

  I forbindelse med utdelingen trekkes det frem at Ole Erik Iversen «har vist et særlig mot når det gjelder å ta opp følsomme og kontroversielle emner, og han har gjennom dette bidratt til formidling av evidensbasert kunnskap og et vitenskapelig rasjonale for medisinske beslutninger».

  Iversen tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1970, ble godkjent spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 1980 og tok doktorgraden i 1987. Han har arbeidet ved Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus siden 1976, da han startet sin spesialistutdanning i gynekologi og obstetrikk.

  Ny viseadministrerende direktør i Vestre Viken

  Ny viseadministrerende direktør i Vestre Viken

  Per Meinich (f. 1962) er ansatt som ny viseadministrerende direktør i Vestre Viken. Han kommer fra stillingen som avdelingssjef ved anestesiavdelingen ved Akershus universitetssykehus.

  Meinich har bakgrunn både fra privat næringsliv og fra ulike stillinger i spesialisthelsetjenesten. Han er utdannet Bachelor of Science in Business Administration ved University of Denver, tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1998 og ble godkjent som spesialist i anestesiologi 2005.

  Meinich har også hatt en rekke ulike tillitsverv. Det kan blant annet nevnes at han tidligere var leder av Yngre legers forening (Ylf) og at han har vært visepresident i Legeforeningen. Han har siden 2007 innehatt vervet som leder av Norsk anestesiologisk forening.

  – Vi er svært godt fornøyd med å få Meinich med på laget, sier administrerende direktør i Vestre Viken HF, Nils Fr. Wisløff, i en pressemelding.

  Jon Lekven utnevnt til ridder av 1. klasse

  Jon Lekven utnevnt til ridder av 1. klasse

  Jon Lekven (f. 1941), professor ved Institutt for kirurgiske fag ved Universitetet i Bergen, er utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats innen medisinsk forskning og utdanning.

  Han avla medisinsk embetseksamen i Oslo i 1967 og tok sin doktorgrad i 1975.

  I 1976 tilbrakte Lekven et år ved University of California i San Francisco, og fra 1977 var han tilknyttet Kirurgisk institutt ved Universitetet i Bergen som dosent. Lekven ble professor i 1984. Han har arbeidet med eksperimentell kirurgi, særlig innen hjerteforskning. Fra 1993 til 1998 var Lekven dekanus ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen.

  I 1990-årene tok han på seg nye utfordringer innenfor et annet felt, som del av ledelsen ved Universitetet i Bergen. Først var han prodekanus ved Det medisinske fakultet i to perioder, før han ble dekanus fra 1994 og frem til 1999. I denne perioden var universitetet inne i en ekspansiv fase, med en dobling av studentantallet.

  I begynnelsen av juni 2011 gikk Lekven av med alderspensjon, men han har likevel hendene fulle som leder for den regionale etiske forskingskomiteen i vest.

  Kongelig heder til Torkildsen

  Kongelig heder til Torkildsen

  Overlege Erik Mikael Torkildsen (f. 1935) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin innsats for å bedre helse- og fødselshjelpen for kvinner.

  Torkildsen tok medisinsk embetseksamen i Basel i Sveits i 1968 og ble godkjent spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 1978.

  Gjennom mer enn 40 års legetjeneste har han vært engasjert på feltet kvinnesykdommer og fødselshjelp. I to perioder i løpet av sin karriere, i til sammen 29 år, har han arbeidet som overlege ved gynekologisk avdeling ved Sørlandet sykehus i Arendal. Utover dette har han også arbeidet ved Rogaland sjukehus, Lillehammer fylkessjukehus, i Lørenskog, ved Ullevål sykehus og ved Radiumhospitalet.

  Direktør ved Sørlandet sykehus, Jan-Roger Olsen, kom i sin tale ved medaljeoverrekkelsen inn på hvordan Torkildsen og hans kone Helene M. Torkildsen har klart å kombinere jobb og familieliv. – Du stilte opp til alle døgnets tider. Din kone var tannlege, så jeg ville gjerne høre hvordan dere klarte å kombinere to så krevende yrker med familielivet. Olsen gjorde også et poeng av at Torkildsen har vært yrkesaktiv lenge. – Du ville ikke slutte da du var 67 år, så du holdt på til du var 70, bemerket Olsen om Torkildsens tid ved sykehuset i Arendal.

  Helt til han var 75 år fortsatte Torkildsen i privat praksis ved Havblikk Helsesenter i Arendal.

  Regional traumekoordinator i Helse Nord

  Regional traumekoordinator i Helse Nord

  Torben Wisborg (f. 1956) er ansatt som regional traumekoordinator i Helse Nord, med arbeidssted på hjerte-lunge-karkirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.

  Wisborg tok medisinsk embetseksamen i København i 1982 og ble godkjent spesialist i anestesiologi i 1989.

  Han er overlege ved Hammerfest sykehus og professor II ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø. Han er medstifter av Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening (www.bestnet.no), og har holdt teamtrening på de fleste sykehus i Norge. Han tok doktorgrad på teamtrening i Norge og Nord-Irak i 2008.

  Traumekoordinatorstillingen er ny og består av to 50 %-stillinger. Den andre koordinatoren er ikke endelig ansatt ennå. Koordinatorene skal implementere Helse Nords traumesystem i regionen. Spesielt skal de jobbe med trening, systemoppbygging på tvers av sykehus og helseforetak samt traumeregistrering.

  – Vi har ansvar for 10 % av befolkningen, men vårt område utgjør 30 % av landets areal, og avstandene er større enn noe annet sted i Norge. Vi skal gi innbyggerne like god behandling som innbyggerne i resten av landet får. Dette stiller store krav til samarbeid, trening og koordinering. Vi skal følge opp våre resultater så vi kan dokumentere dette, sier Wisborg, som har lang erfaring med trening og i å styrke lokalt helsepersonell i å utvikle pasientbehandlingen, både i Norge og internasjonalt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media