Tror på faget

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Emma Margrethe Kjølseth (50) er privatpraktiserende psykiater i Hamar og tidligere leder i Hedmark legeforening. Hun begynte i en 20 % hjemmel i 2003 da hun ville prøve seg i privat praksis og se hvordan hun trivdes med det. Kjølseth hadde da en overlegestilling ved Sanderud sykehus. Erfaringen fra 20 % hjemmelen, var så god at hun i 2005 valgte å gå over i full hundreprosentpraksis.

  – Jeg følte jeg kunne tro på faget. Jeg får anledning til å jobbe i relasjoner til pasienter over lang tid, og jeg ser at det virker for de som trenger det. Det er faglig tilfredsstillende, sier hun.

  Det er 13 privatpraktiserende psykiatere i Hedmark og Kjølseth er den eneste kvinnelige voksenpsykiateren. – Jeg tror det påvirker pasientpopulasjonen, sier hun. – Vi hadde trengt flere kvinnelige psykiatere.

  Kjølseth er støttekollega i støttekollegaordningen. – Det er et arbeid jeg med glede gjør for kollegene, sier hun og presiserer at det er viktig å ta kontakt tidlig, om det er ting en sliter med.

  – I fritiden er min femårige sønn førsteprioritering, sier hun med et varmt smil. Da hun fikk ham ble tidligere aktiviteter som sang og musikk midlertidig lagt på hyllen. En ting hun prioriterer er en legegruppe. – Utgangspunktet var utstillingen Kvinner Viser Vei på Hamar i 1999 der det ble etablert forskjellige kvinnegrupper basert på utdanning. – Vi dannet en legegruppe som treffes fire til fem ganger i året. Vi har ulike spesialiteter og vi lærer av hverandre. Det er svært verdifullt og hyggelig!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media