Menneskerettighetsutvalget jubilerer

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens menneskerettighetsutvalg kan i år se tilbake på 20 års arbeid for menneskerettighetene.

Dusica Lecic-Tosevski (t.v.) og Emira Tanovis. Foto Lise B. Johannessen

I anledning jubileet arrangerte utvalget en internasjonal konferanse med tittelen The role of health professionals in health and human rights.

Statssekretær i Utenriksdepartementet Gry Larsen og Legeforeningens president Hege Gjessing åpnet konferansen som samlet representanter fra Verdens legeforening (WMA), den britiske og tyrkiske legeforeningen, den kinesiske psykiatriforeningen og fra medisinske institusjoner i Beograd og Sarajevo.

Rettighetene til psykiatriske pasienter, legers rolle i behandlingen av torturofre og helse som en brobygger til fred var tema på konferansen. Vivienne Nathanson fra den britiske legeforeningen stilte i sitt innlegg spørsmålet om hvorfor helsepersonell bør engasjere seg i menneskerettigheter.

Reetablering av kontakten mellom legeforeningene i tidligere Jugoslavia har vært en viktig oppgave for utvalget. Samarbeidet opphørte under krigen på Balkan på 1990-tallet. – Uten hjelpen fra Norge og menneskerettighetsutvalget ville vi ikke kommet sammen, sa Dusica Lecic-Tosevski fra Institutt for mental helse i Beograd. Hun viste til at trialog var det viktigste for å reetablere samarbeidet. – Vi er svært takknemlige overfor Den norske legeforening som har bidratt til dette, og håper dette ikke vil være en avslutning, men en inspirasjon til å fortsette samarbeidet, sa hun.

Lecic-Tosevski og Emira Tanovis fra Institutt for offentlig helse i Sarajeveo fortalte også at de har gjort en felles undersøkelse om utbrenthet blant allmennpraktikere i Beograd, Sarajevo og Oslo, et arbeid som har inspirert til å sette i gang nye prosjekter.

Otmar Kloiber, generalsekretær i WMA orienterte om erfaringer fra Midt-Østen-prosjektet. – Det er en lang vei frem, men det er viktig å styrke medisinsk personells uavhengighet i Midt-Østen. Væpnede konflikter virker både direkte og indirekte inn på helse, sa han.

Legeforeningens menneskerettighetsutvalg har som mandat å arbeide med forholdet mellom menneskerettigheter og medisinsk virksomhet og å arbeide for å øke forståelsen for sammenhengen mellom helse og menneskerettigheter.

Anbefalte artikler