LEGEFORENINGEN I MEDIENE

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Legepresidenten vil ha sorgmelding

  Legepresidenten vil ha sorgmelding

  Hege Gjessing vil at fastlegene skal kunne sykmelde en pasient på grunn av sorg. Hun får støtte av lovgiverne på Stortinget. Den nyvalgte presidenten i Den norske legeforening mener dagens ordning for sykmeldinger er for snever. – Systemet slik det er i dag må videreutvikles. Vi trenger «sorg» som en diagnose på skjemaet for sykmelding. Det er ikke bare sykdom som er årsak til at folk må være borte fra jobb, sier Hege Gjessing. Ifølge NAV er sorg ingen sykdom. Men mange klarer ikke gå på jobb på grunn av sorg, og må til fastlegen for å sykmeldes. Å gi feil diagnose med vitende og vilje er vanlig praksis, men det er ikke en ordning Gjessing ser på med blide øyne.

  Vårt Land 15.9. 2011

  Må vise leg til legen

  Må vise leg til legen

  Legitimasjonssjekk før legeerklæring er ett av fire tiltak fra regjeringen. Målet er å unngå milliardutbetalinger til trygdesvindlere hvert år. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm håper også legene ser legitimasjonssjekk som positivt. Leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen mener det er greit at legene får en presisering om å sjekke legitimasjon hos pasientene før de skriver erklæringer som kan gi langvarige trygdeytelser. – Men det må gjøres pragmatisk slik at vi ikke nekter folk kortere sykmelding på legevakt fordi de ikke har legitimasjon, sier han.

  VG 8.9. 2011

  Pasienter forskjellsbehandles

  Pasienter forskjellsbehandles

  – Vi kan ikke ha et sykehusvesen der pasientene selv må passe på å komme til kontroller og etterlyse prøvesvar. Det har ikke pasientene nok kunnskap om, sier Laila Dåvøy (KrF). Bente Mikkelsen, direktør i Helse Sør-Øst oppfordret i Aftenposten 14. september alle pasienter om selv å følge med på kontroller og behandling. Aftenposten omtalte en revisjonsrapport som avdekker store mangler i Helse Sør-Øst: Pasienter blir ikke behandlet i tide, forsvinner i systemet, kalles ikke inn til kontroll og får ikke nødvendig informasjon. President i Legeforeningen Hege Gjessing synes det er alvorlig at direktøren anmoder pasientene om å ivareta oppfølging av seg selv. Hun mener det vil sette mange pasienter i en nærmest umulig situasjon, i en fase i livet hvor de i utgangspunktet har det tøft.

  Aftenposten 9.9. 2011

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media