Kunngjøringer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Endring av kurskravet i patologi

  Endring av kurskravet i patologi

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at kurskravet i patologi endres. Endringen innebærer at antallet obligatoriske kurs økes fra to til fire. Kravet til kurstimer innen emner fra den spesielle patologi økes fra 60 til 80. Det totale kurstimetallet økes fra 140 til 200 timer.

  Kurskravet i patologi endres og får følgende ordlyd: 200 timer, herav ca. 90 timer obligatoriske kurs og 80 kurstimer innen emner fra den spesielle patologi, fortrinnsvis med snittseminar.

  Følgende kurs er obligatoriske:

  – Rettsmedisin

  – Eksfoliativ cytologi med punksjonscytologi

  – Obduksjonspatologi med ikke-neoplastisk nevropatologi

  – Klinisk molekylærpatologi

  Det fremgår av kursgodkjenningen hvilke kurs som gir tellende kurstimer innen «emner fra den spesielle patologi». Slik godkjenning gis til kurs som inneholder praktisk patologisk-anatomisk diagnostikk, med hovedvekt på makroskopisk og/eller mikroskopisk undersøkelse eller alternative diagnostiske metoder inklusive molekylærpatologiske teknikker.

  For å oppfylle kravet om minimum 200 timer, skal det suppleres med ca. 30 timer valgfrie kurs godkjent for spesialiteten.

  I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

  Det er gitt anledning til å søke om spesialistgodkjenning i patologi på bakgrunn av gammelt eller nytt kurskrav i en overgangsperiode frem t.o.m. 31.12. 2015.

  Det nye kurskravet blir obligatorisk fra 1.1. 2016.

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 18.8. 2011 truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Sykehuset i Vestfold, Tønsberg som utdanningsinstitusjon i endokrinologi gruppe II.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media