Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Internasjonal heder til professor Lindegaard

  Internasjonal heder til professor Lindegaard

  Professor Karl-Fredrik Lindegaard (f. 1946) ved Nevrokirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, er utnevnt til æresmedlem i den europeiske forening for nevrosonologi og cerebral hemodynamikk (European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, ESNCH). Han fikk æresbevisningen for sine grunnleggende bidrag til undersøkelser av hjernens blodsirkulasjon med transkranial dopplerultralyd.

  Utnevnelsen fant sted på ESNCHs 16. møte i München i mai 2011.

  – Jeg setter stor pris på denne æresbevisningen, sa professor Lindegaard i sin takk til foreningens generalforsamling. Han la til at den samtidig representerte en viktig anerkjennelse til kollegene i det nevrovaskulære miljøet og til forskningen og det kliniske arbeidet som drives der.

  Formidlingspris til søvnforsker

  Formidlingspris til søvnforsker

  Bjørn Bjorvatn (f. 1963) er tildelt pris for fremragende forskningsformidling i 2010 av Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

  Bjorvatn henvender seg til både fagfolk og allmennhet. Han ble hedret for sin aktive og engasjerte formidling av forskning på søvnforstyrrelser. Det gjør han på en enkel og forståelig måte, slik at publikum kan kjenne seg igjen. Han har vært en aktiv formidler i flere år, og bare i 2010 opptrådte han i radio og fjernsyn, riksdekkende aviser, ukeblader og nettsider 32 ganger. I juryens uttalelse heter det at Bjorvatn har hatt «en fabelaktig evne til å kunne popularisere og knytte behovet for vitenskapelig kunnskap til dagsaktuelle temaer».

  Bjorvatn er professor ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen og leder ved SOVno i Bergen.

  Han tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1990 og ble godkjent spesialist i allmennmedisin i 2003.

  Prisbelønnet for ny oppdagelse

  Prisbelønnet for ny oppdagelse

  Jon Sponheim (f. 1973) er tildelt Vestre Vikens forskningspris for 2011.

  For å inspirere til forskning i fagmiljøene har forskningsutvalget i Vestre Viken bestemt at det hvert år skal deles ut en pris for beste vitenskapelige artikkel skrevet av en ansatt i helseforetaket.

  Årets vinner, Jon Sponheim, kan ha funnet en link til hvorfor noen sår heles raskere enn andre. Han mottok 20 000 kroner, som skal brukes i forskningsøyemed.

  Bakgrunnen for prismottakelsen er oppdagelse av et signalmolekyl som kan ha sentral betydning ved heling av sår, noe han skriver om i sin artikkel Inflammatory bowel disease-associated interleukin-33 is preferentially expressed in ulceration-associated myofibroblasts, som ble publisert i The American Journal of Pathology i 2010.

  Sponheim tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1999.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media