Doktoravhandlinger

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Siri Tveito, ph.d. Detection, isolation and molecular characterization of micrometastatic cells. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 26.7. 2011.

  Bedømmelseskomité: Jean-Paul Thiery, Institute of Molecular and Cell Biology (IMCB), Singapore, Christian Marth, Medical University Innsbruck, Østerrike, og Anne Simonsen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Øystein Fodstad og Gunhild Mælandsmo.

  Sella Aarrestad Provan, ph.d. Predictors of cardiovascular disease in rheumatoid arthritis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 19.8. 2011.

  Bedømmelseskomité: George Kitas, Russels Hall Hospital, Dudley, Storbritannia, Torbjørn Omland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Ingrid Os, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Tore Kristian Kvien, Dan Atar og Stefan Agewall.

  Aslak Fyhri, ph.d. Sound reactions? Modelling the influence of socioeconomic status, noise annoyance, noise sensitivity and sleeping problems in subjective health complaints and cardiovascular disease. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 24.8. 2011.

  Bedømmelseskomité: Stephen Stansfeld, Queen Mary University of London, Storbritannia, Irene van Kamp, The National Institute of Public Health and the Environment, Nederland, og Pål Kraft, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Kari Tveito, ph.d. 13C-labelled breath tests in malabsorption. Studies of patients with coeliac disease. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 26.8. 2011.

  Bedømmelseskomité: Katri Kaukinen, Medical School, University of Tampere, Finland, Arnold Berstad, Institutt for indremedisin, Universitetet i Berge, og Lars Aabakken, Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Viggo Skar, Leiv Sandvik, Ludvig Sollid og Knut E.A. Lundin.

  Kristin Lie Romm, ph.d. Depression, social anxiety and self-esteem in first episode psychosis – a cross-sectional study. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 26.8. 2011.

  Bedømmelseskomité: Lena Flyckt, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Tore Sørlie, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø, og Edle Ravndal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Jan Ivar Røssberg og Ingrid Melle.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Magnus Blø, ph.d. Improved retroviral systems for gene function analysis. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 5.8. 2011.

  Bedømmelseskomité: Ole Morten Seternes, Universitetet i Tromsø, Mohammed Amarzguioui, Inven2 AS, Oslo, og KarlHenning Kalland, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: James B. Lorens og David R. Micklem.

  Sam Kalungi, ph.d. Burkitt lymphoma in Uganda: a study of some biological and epidemiological aspects of endemic Burkitt lymphoma. Utgår fra Gades institutt, Seksjon for patologi. Disputas 25.8. 2011.

  Bedømmelseskomité: Lars Uhlin-Hansen, Universitetet i Tromsø, Olbjørn Klepp, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Bernt Lindtjørn, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Leif Bostad.

  NTNU

  NTNU

  http://nettopp.ntnu.no/?kat=N_DISP

  Reidar Alexander Vigen, ph.d. Pathobiology of gastric carcinoids and adenocarcinomas in rodent models and patients. Studies of gastrocystoplasty, gender-related factors, and autophagy. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 19.8. 2011.

  Bedømmelseskomité: Masahiko Nakamura, Kitasato University, Tokyo, Japan, Lennart Friis-Hansen, Københavns Universitet, Danmark, og Gunnar Qvigstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Chun-Mei Zhao og Duan Chen.

  Stian Thoresen Aspenes, ph.d. Peak oxygen uptake among healthy adults – cross-sectional descriptions and prospective analyses of peak oxygen uptake, physical activity and cardiovascular risk factors in healthy adults (20-90 years). Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 19.8. 2011.

  Bedømmelseskomité: Karen Søgaard, Syddansk Universitet, Danmark, Sigmund A. Anderssen, Norges idrettshøgskole, og Bjørn Olav Haugen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Ulrik Wisløff og Lars Vatten.

  Halvard Høilund-Kaupang, ph.d. Models and methods for investigation of reverberations in nonlinear imaging techniques. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 25.8. 2011.

  Bedømmelseskomité: Robin Cleveland, Boston University, Boston, MA, USA, Lars Hoff, Høgskolen i Vestfold, og Trond Kvamsdal, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Bjørn Angelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media