Takket legene

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– En ufattelig tragedie rammet Norge 22. juli og utallige personer er påført lidelser det tar lang tid å lege, sier Legeforeningens generalsekretær Geir Riise.

– Skadelegevakten i Oslo fikk en varm takk for innsatsen etter bombeangrepet i Oslo. Fra v. Torunn Janbu, Geir Riise, Knut Melhuus, Anne Kathrine Nore og Shahid Javaid. Foto Lise B. Johannessen

Legene og annet helsepersonell stod sammen om å hjelpe ofrene og de pårørende etter terroraksjonen i regjeringskvartalet og på Utøya. Katastrofen viste at det er godt etablerte systemer i helsetjenesten for håndtering av akuttsituasjoner.

– Vi ønsket å bistå i arbeidet med de ressurser og muligheter vi har og stilte vårt organisasjonsapparat til disposisjon for den sentrale beredskapsledelsen, forteller Riise.

– Hendelsene berørte oss alle meget sterkt og Legeforeningen holdt åpen linje for medlemmer som trengte kontakt, behov for å formidle informasjon eller noen å snakke med. Mange leger kjempet for å redde liv og har vært i situasjoner som det vil ta tid å bearbeide, sier han.

Takket legene

Daværende president i Legeforeningen Torunn Janbu ønsket å takke legene som gjorde og fortsatt gjør, en uvurderlig innsats for de skadede og deres pårørende. Noen uker etter tragedien besøkte hun derfor legene ved sykehusene og legevaktene som tok imot ofrene etter katastrofen. I møte med legene takket Janbu for innsatsen de gjorde i forbindelse med 22. juli-katastrofen og sa at hun var stolt av den gode jobben de hadde utført. Hun redegjorde også for hva Legeforeningen hadde gjort i forbindelse med katastrofen og om samarbeidet med myndighetene. Janbu oppfordret legene til å kontakte Legeforeningen dersom de hadde spørsmål. Flere pekte på behovet for å gjennomgå hendelsene grundig for å lære av det som ble gjort.

Legene satte stor pris på besøket fra presidenten. Plasstillitsvalgt overlege Toril Morken ved Bærum sykehus takket presidenten fordi hun tok seg tid til å besøke sykehusene nå mot slutten av presidentperioden – «det kjennes godt at noen ser den innstasen som daglig blir gjort av sykehusets leger», sa hun.

Oppfordret til å kontakte fastlegen

Fastlegene har en viktig rolle overfor alle som ble rammet av tragedien og alle som hadde behov ble oppfordret til å kontakte sin fastlege. – Fastlegene er sentrale kontakter når folk har behov for hjelp, sier Riise og understreker at det også var viktig med en lav terskel mellom fastlegene og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste i forhold til rådgivning og behandling.

Anbefalte artikler