Stor aktivitet i NOKLUS

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi og kvalitetsforbedringsfond III er godt fornøyd med den store aktiviteten som NOKLUS driver og som er viktig for å bedre kvaliteten i helsetjenesten.

  Det sier Geir Riise, leder av styringsgruppen for NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus). NOKLUS sin totale aktivitet er omfattende og har økt mye i forhold til 2009. – 2010 var et spennende år for virksomheten, sier Riise, blant annet ble NOKLUS resertifisert etter IS0 9001: 2008. Han legger til at de har hatt særlig fokus på aktivitet overfor nye deltakere, egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling og produksjon av nytt kvalitetskontrollmateriale.

  – Omtrent 10 000 pasienter i Norge kan være egnet til å drive med egenkontroll av marevandosering der måling av PT-INR og dosering av Marevan inngår i nært samarbeid med pasientens faste lege, forteller Riise. NOKLUS har utarbeidet et opplegg der pasienter opplæres i både måleteknikk og dosering på en standardisert og lik måte i hele landet. I Norge er ansvaret for dette lagt til de regionale helseforetakene, og det arbeides for at NOKLUS sitt opplegg skal benyttes i hele landet. – NOKLUS samarbeider med Helse Nord RHF i et prosjekt der 180 pasienter læres opp i egenkontroll, men opplæring og oppfølging av pasienten skal skje i nært samarbeid med pasientens faste lege, sier Riise.

  I 2010 har antall deltakere i NOKLUS økt med 180. Det er blitt arrangert 60 % flere kurs og antall kursdeltakere har økt med 30 % i forhold til 2009. Bakgrunn for veksten i aktivitet skyldes at de nye deltakerne er sykehjem der det er behov for å holde kurs på det enkelte sykehjem.

  Sykehjemmene skal være med gratis i to år og kan så delta til selvkost. 2010 var det første året der de første sykehjemmene (307) som hadde deltatt gratis i 2008 – 09 skulle betale for å delta. 22 av disse sykehjemmene meldte seg ut i løpet av 2010. Det ble som foregående år nødvendig å arbeide for å øke den statlige bevilgningen til sykehjemsprosjektet i 2011. Dette lyktes og har også bidratt til at man fikk oppmerksomhet på betydningen av god laboratorievirksomhet på sykehjemmene.

  Ytterligere informasjon om NOKLUS er tilgjengelig på www.noklus.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media