Stor aktivitet i NOKLUS

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi og kvalitetsforbedringsfond III er godt fornøyd med den store aktiviteten som NOKLUS driver og som er viktig for å bedre kvaliteten i helsetjenesten.

Det sier Geir Riise, leder av styringsgruppen for NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus). NOKLUS sin totale aktivitet er omfattende og har økt mye i forhold til 2009. – 2010 var et spennende år for virksomheten, sier Riise, blant annet ble NOKLUS resertifisert etter IS0 9001: 2008. Han legger til at de har hatt særlig fokus på aktivitet overfor nye deltakere, egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling og produksjon av nytt kvalitetskontrollmateriale.

– Omtrent 10 000 pasienter i Norge kan være egnet til å drive med egenkontroll av marevandosering der måling av PT-INR og dosering av Marevan inngår i nært samarbeid med pasientens faste lege, forteller Riise. NOKLUS har utarbeidet et opplegg der pasienter opplæres i både måleteknikk og dosering på en standardisert og lik måte i hele landet. I Norge er ansvaret for dette lagt til de regionale helseforetakene, og det arbeides for at NOKLUS sitt opplegg skal benyttes i hele landet. – NOKLUS samarbeider med Helse Nord RHF i et prosjekt der 180 pasienter læres opp i egenkontroll, men opplæring og oppfølging av pasienten skal skje i nært samarbeid med pasientens faste lege, sier Riise.

I 2010 har antall deltakere i NOKLUS økt med 180. Det er blitt arrangert 60 % flere kurs og antall kursdeltakere har økt med 30 % i forhold til 2009. Bakgrunn for veksten i aktivitet skyldes at de nye deltakerne er sykehjem der det er behov for å holde kurs på det enkelte sykehjem.

Sykehjemmene skal være med gratis i to år og kan så delta til selvkost. 2010 var det første året der de første sykehjemmene (307) som hadde deltatt gratis i 2008 – 09 skulle betale for å delta. 22 av disse sykehjemmene meldte seg ut i løpet av 2010. Det ble som foregående år nødvendig å arbeide for å øke den statlige bevilgningen til sykehjemsprosjektet i 2011. Dette lyktes og har også bidratt til at man fikk oppmerksomhet på betydningen av god laboratorievirksomhet på sykehjemmene.

Ytterligere informasjon om NOKLUS er tilgjengelig på www.noklus.no

Anbefalte artikler