Ny søknadsordning for spesialistgodkjenning

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Fra 1. oktober 2011 må søknad om spesialistgodkjenning sendes til Helsedirektoratet.

Legeforeningen har inntil nå hatt delegert myndighet fra Helsedirektoratet til å godkjenne spesialister. Ved at Stortinget i juni 2009 vedtok en endring av helsepersonellloven § 53 ble delegeringsmyndigheten til yrkesorganisasjonene fjernet.

Bakgrunnen for endringen er i følge myndighetene å tydeliggjøre myndighetsutøvelsen på området, og å innrette spesialistgodkjenning som i andre nordiske land.

Endringen innebærer at det er Helsedirektoratet som fra 1.10. 2011 vil ha ansvaret med å behandle søknad om spesialistgodkjenning for leger, tannleger og optikere.

Søknader som fremmes etter denne datoen må derfor sendes til Helsedirektoratet.

Søknadene vil i følge Helsedirektoratet bli behandlet fortløpende og søknadsprosessen skal gradvis bli fullelektronisk. Søkerne vil etter hvert kunne følge hvor søknaden er i saksbehandlingsløpet.

Informasjon om godkjenning av spesialister etter den nye ordningen finnes på Helsedirektoratets nettsider: http://helsedirektoratet.no/personell/spesialistgodkjenning

Anbefalte artikler