Ny søknadsordning for spesialistgodkjenning

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fra 1. oktober 2011 må søknad om spesialistgodkjenning sendes til Helsedirektoratet.

  Legeforeningen har inntil nå hatt delegert myndighet fra Helsedirektoratet til å godkjenne spesialister. Ved at Stortinget i juni 2009 vedtok en endring av helsepersonellloven § 53 ble delegeringsmyndigheten til yrkesorganisasjonene fjernet.

  Bakgrunnen for endringen er i følge myndighetene å tydeliggjøre myndighetsutøvelsen på området, og å innrette spesialistgodkjenning som i andre nordiske land.

  Endringen innebærer at det er Helsedirektoratet som fra 1.10. 2011 vil ha ansvaret med å behandle søknad om spesialistgodkjenning for leger, tannleger og optikere.

  Søknader som fremmes etter denne datoen må derfor sendes til Helsedirektoratet.

  Søknadene vil i følge Helsedirektoratet bli behandlet fortløpende og søknadsprosessen skal gradvis bli fullelektronisk. Søkerne vil etter hvert kunne følge hvor søknaden er i saksbehandlingsløpet.

  Informasjon om godkjenning av spesialister etter den nye ordningen finnes på Helsedirektoratets nettsider: http://helsedirektoratet.no/personell/spesialistgodkjenning

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media