Ny administrasjonsordning

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  «Sentralstyret vedtok i møte 24. oktober 1952 å opprette en ny lægestilling ved Sekretariatet i stedet for den tidligere juridiske sekretærstilling, hvis innehaver fratrådte 1. oktober 1952. Den nye lægestilling ble avertert i «Tidsskriftet» nr. 22 for 15. november 1952. Det meldte seg 33 søkere. Sentralstyret tilsatte 16/1 – 53 konsulent i Helsedirektoratet, læge Tryggve Hauan. Han tiltrådte stillingen 22. april 1953. Den 20. november 1952 vedtok Sentralstyret en ny administrasjonsordning for sekretariatet, hvoretter saksområdet ble delt i to avdelinger hver med en avdelingsleder som sjef. I sentralstyrets møte 18. desember 1953 ble den endelige administrasjonsordning vedtatt og Hauans stilling fikk benevnelsen vise-generalsekretær.»

  Tidsskriftet nr. 3, 1. februar 1954

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media