Kunngjøringer:

Artikkel

Navneendring

Den fagmedisinske foreningen Norsk dermatologisk selskap har skiftet navn til Norsk forening for dermatologi og venerologi, med initialene NFDV.

Sentralstyret godkjente navneendringen i sitt junimøte.

Anbefalte artikler