Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Store prisutdelinger

Fra venstre Pål Øian, Khanh Pham Do-Cong, Janecke Thesen og Lars Slørdal (f. 1955) (pris for forebyggende medisin). Marianne Wallenius og Espen Melum var ikke til stede. Foto Lise B. Johannessen

To store reisestipender og priser for legers vitenskapelige innsats ble delt ut under landsstyremøtet. Marie Spångberg-prisen fra fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats ble tildelt Marianne Wallenius (f. 1960), postdokforsker ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege ved St. Olavs hospital. Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten gikk til Janecke Thesen (f. 1951), Valestrand legekontor, og prosjektet «Psykisk helse ved svangerskap og fødsel» ved Pål Øian (f. 1948) mottok Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten. Legeforeningens pris for forebyggende medisin gikk til forfatterne av artikkelen Metanolforgiftningene i 2007 – 08, publisert i Tidsskriftet nr. 2/2010. To studie- og reisestipender fra Caroline Musæus Aarsvolds fond ble tildelt forsker Espen Melum (f. 1981) fra Skien (for tiden USA) og Khanh Pham Do-Cong (f. 1974), lege i spesialisering i fordøyelsessykdommer ved medisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus.

Kong Olav Vs kreftforskningspris 2011 til Sverre Heim

Sverre Heim. Foto Øystein H. Horgmo, Universitetet i Oslo

Professor Sverre Heim (f. 1951) er tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris 2011.

Kong Olav Vs kreftforskningsfond ble opprettet av Kreftforeningen i 1992 til minne om kong Olav. Fondet deler ut en pris til en kreftforsker eller en gruppe av forskere som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang.

Prisen ble delt ut til Heim av kong Harald i Oslo i juni 2011. Den er på 750 000 kroner og ble i år delt ut for 20. gang.

– Kreft er ikke bare én sykdom. Det er ikke bare én gåte. Det er mange gåter som må løses. Kreft er tusen sjeldne sykdommer – minst. Og hver av dem bør ideelt sett behandles på sin spesielle måte, sier Sverre Heim.

Heim har forsket på kromosommønstre i kreftceller i snart 30 år og er leder for Institutt for medisinsk informatikk ved Universitetet i Oslo.

Anbefalte artikler