Doktoravhandlinger

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Anne-Grethe Halding, ph.d. Everyday life and rehabilitation in COPD – a qualitative study of patients’ experiences. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 10.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Kirsten Lomborg, Aarhus Universitet, Danmark, Elin Dysvik, Universitetet i Stavanger, og Erik Bautz-Holter, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Krisitin Heggdal og Astrid Klopstad Wahl.

  Akiah Ottesen Berg, ph.d. Psychosis in immigrants: a cross-sectional study of symptom profile and environmental stressors. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Paul Fearon, St. Patrick University Hospital & Trinity College Dublin, Irland, Christine Friestad, Kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo, og Anne Margrethe Myhre, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Edvard Hauff og Ingrid Melle.

  Johannes Lagethon Bjørnstad, ph.d. The TGF-β/SMAD signalling system and extracellular matrix changes in myocardial remodelling and reverse remodelling following correction of pressure overload. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Guro Valen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Kristian Bartnes, Universitetssykehuset Nord-Norge, og Rune Haaverstad, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Theis Tønnessen.

  Lina Rodahl, ph.d. Regulators of endosome dynamics in cell signalling and disease. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Anne Uv, Institutionen för biomedicin, Göteborgs Universitet, Sverige, Kristian Prydz, Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo, og Jan Øivind Moskaug, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Harald Stenmark og Tor Erik Rusten.

  Jørgen Wagle, ph.d. Cognitive impairment and depressive symptoms in stroke rehabilitation patients: frequency, risk factors, and relation to outcome. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Ove Almkvist, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Olav Sletvold, St. Olavs hospital, og Morten Mowé, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Knut Engedal og Kjell Flekkøy.

  Kristin Sverdvik Heiervang, ph.d. In utero radiation exposure and cognitive function: a study of Norwegians exposed prenatally to Chernobyl fallout. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 10.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Konstantin Loganovksy, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kiev, Ukrainia, Stein Andersson, Oslo universitetssykehus, og Svenn Torgersen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Bjørn Rishovd Rund og Kjetil Søren Sundet.

  Hilde Sylliaas, ph.d. Fall and hip fracture among older people living at home. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 14.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Charlotte Suetta, Københavns Universitet, Danmark, Lars Nyberg, Luleå tekniska universitet, Sverige, og Haakon Meyer, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Astrid Bergland og Torgeir Bruun Wyller.

  Astrid Sandmoe, ph.d. Eldre som utsettes for overgrep fra personer i sitt nærmiljø. En kvalitativ studie med fokus på hjemmesykepleiens praksis i Norge og Australia. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 15.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Christen Erlingsson, Linné universitetet, Kalmar, Sverige, Per Olof Sandman, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, og Lillian Lillemoen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Marit Kirkevold.

  Andrés Server Alonso, ph.d. Advanced neuroimaging in brain tumors: diffusion, spectroscopy, perfusion and permeability for the evaluation of tumor characterization and surgical treatment planning. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 16.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Pia Sundgren, Skånes Universitetssjukhus Lund, Sverige, Morten Lund-Johansen, Universitetet i Bergen, og Eirik Helseth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Per Hjalmar Nakstad.

  Monica Hauger Carlsen, ph.d. Antioxidants in the Norwegian diet. The Antioxidant Food Database and the development and evaluation of a new FFQ. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 16.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Alicja Wolk, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Anne Lise Brantsæter, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, og Trine Ranheim, Oslo universitetssykehus.

  Veiledere: Rune Blomhoff og Lene Frost Andersen.

  Kaia Beck Engebretsen, ph.d. Patients with subacromial shoulder pain; treatment and predictors of outcome. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 17.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Susanne Wulff Svendsen, Regionshospitalet Herning, Danmark, Ottar Vasseljen, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Anne Marit Mengshoel, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

  Veiledere: Jens Ivar Brox og Margreth Grotle.

  Trond Velde Bogsrud, ph.d. Positron emission tomography with 2-deoxy-2-[18F]fluoro-D-glucose in patients with thyroid diseases. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 17.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Gertrud Berg, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Sverige, Jan Erik Varhaug, Haukeland universitetssykehus, og Per Skaane, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Tore Bach-Gansmo, Trine Bjøro og Val J. Lowe.

  Dorthe Kristin Fuglenes, ph.d. Cesarean delivery: women’s preferences and doctors’ decisions. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 20.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Bjørn Backe, Kvinneklinikken, St. Olavs hospital, Kjeld Møller Pedersen, Institut for Sundhedstjeneste, Odense, Danmark, og Bragelien Veierød, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Ivar Sønbø Kristiansen, Pål Øian og Grete Botten.

  Anne Kaasen, ph.d. Stress reactions and genetic counseling following detection of structural fetal anomalies at ultrasound examination – the diagnostic evaluation of additional examinations – maternal psychological and physiological responses. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 21.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Sturla Eik-Nes, Nasjonalt senter for fostermedisin, St. Olavs hospital, Trond Diseth, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Johanne Sundby, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Guttorm Haugen og Arvid Heiberg.

  Kristin Meisdalen Müller, ph.d. Stimulation of cell proliferation by agonists activating G protein-coupled receptors: signalling mechanisms involved and interaction with receptor tyrosine kinases. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 21.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Anita Sjölander, Institutionen för Laboratoriemedicin, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Sverige, Gunhild Mari Mælandsmo, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, og Bjørn Steen Skålhegg, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Dagny Lise Sandnes.

  Jan Reinert Karlsen, ph.d. Platypus politics: normative figments of post genomic research biobanking. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 21.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Mariachiara Tallacchini, Catholic University of Piacenza, Italia, George J. Annas, Boston University School of Public Health, USA, og Anne Kveim Lie, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Roger Strand, Jan Helge Solbakk og Paula Lobato de Faria.

  Ingebjørg Skrindo, ph.d. T lymphocytes in upper airway allergy: effector T cells and regulatory T cells in pollen induced allergic rhinitis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 22.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Lars K. Poulsen, Allergy Clinic, Rigshospitalet, København, Danmark, Morgan Andersson, Department of Otorhinolaryngology, Lund University Hospital, Sverige, og Karin C. Lødrup Carlsen, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Frode L. Jahnsen og Finn-Eirik Johansen.

  Ann Kristin Kvam, ph.d. Health-related quality of life in patients with multiple myeloma – what makes a difference to the patient? Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 22.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Yvonne Brandberg, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige, Astrid Klopstad Wahl, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, og Tobias Gedde-Dahl, Oslo universitetssykehus.

  Veiledere: Finn Wisløff og Peter Fayers.

  Trine Strand Bergmo, ph.d. Telemedicine: measuring effects and patient preferences. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 22.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: John Cairns, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Storbritannia, Trine Kjær, Syddansk Universitet, Odense, Danmark, og Eline Aas, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Knut Reidar Wangen og Jan Abel Olsen.

  Malin Lando, ph.d. Genetic alterations in cervical cancer: consequences for gene regulation and clinical outcome after chemoradiotherapy. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 23.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Renske Steenbergen, VU University Medical Center, Amsterdam, Nederland, Marianne Nordsmark, Århus Universitetshospital, Danmark, og Kristin Austlid Taskén, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Heidi Lyng og Gunnar B. Kristensen.

  Asgeir Johannessen, ph.d. Antiretroviral treatment of HIV/AIDS in rural Tanzania: long-term outcome and simplified monitoring tools. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 24.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Thumbi Ndung’u, University of KwaZulu-Natal, Durban, Sør-Afrika, Nina Langeland, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, og Gunnar Aksel Bjune, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Johan N. Bruun.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Frederik Kragerud Goplen, ph.d. Effects of diving on hearing and balance. Utgår fra Institutt for kirurgiske fag. Disputas 10.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Hans Örnhagen, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, Sverige, Marit Skogstad, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo, og Harald Nyland, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Stein Helge Glad Nordahl og Otto Inge Molvær.

  Christine Jacobsen Skjælaaen, ph.d. Innleie av sykepleiere i sykehus. Fra nødløsning til akseptert vikarpraksis. Utgår fra Sosiologisk institutt. Disputas 10.6. 2011.

  Heike Immervoll, ph.d. Molecular and stem cell markers in pancreatic ductal adenocarcinoma. A study of the KRAS pathway, CD133 and CD44. Utgår fra Gades institutt. Disputas16.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Matthias Löhr, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Ivar P. Gladhaug, Universitetet i Oslo, og Silke Appel, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Anders Molven.

  Nina Strømsvik, ph.d. Living with hereditary cancer. The experiences of Swedish MEN1 patients and Norwegian BRCA1/2 mutation positive men. Utgår fra Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland universitetssykehus. Disputas 16.6. 2011.

  Veiledere: Eva Gjengedal, Målfrid Råheim og Nina Øyen.

  Christine Gjerdrum Rines, ph.d. Studies on the role of Axl receptor tyrosine kinase in breast cancer. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 17.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Björn Dahlbäck, Lunds Universitet, Sverige, Tonje Fiskaa, Universitetet i Tromsø, og Anni Vedeler, Universitetet i Bergen.

  Asgeir Mamen, ph.d. Aspects of using physical training in patients with substance dependence and additional mental distress. Utgår fra Det psykologiske fakultet. Disputas 16.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Stephen Seiler, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder, Kristiansand, Eli Torild Hellandsjø Bu, Bergensklinikkene, og Anette Christine Iversen, HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

  Mercy Karimi Njeru, ph.d. HIV testing services in Kenya, Tanzania and Zambia: determinants, experiences and responsiveness. Utgår fra Senter for internasjonal helse. Disputas 17.6. 2011.

  Veileder: Knut Fylkesnes.

  Kristin Haraldstad, ph.d. Health-related quality of life and pain in children and adolescents – the Norwegian KIDSCREEN study. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 21.6. 2011.

  NTNU

  NTNU

  http://nettopp.ntnu.no/?kat=N_DISP

  Mariann Gjervik Heldahl, ph.d. Evaluation of neoadjuvant chemotherapy in locally advanced breast cancer based on MR methodology. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 8.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Martin Pickles, Centre for Magnetic Resonance Investigations, Hull, Storbritannia, Renate Grüner, Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen, og Anja Bye, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Tone Frost Bathen, Ingrid Gribbestad, Steinar Lundgren og Pål Erik Goa.

  Marie Hjelmseth Aune, ph.d. Inflammatory responses against Gram negative bacteria induced by TLR4 and NLRP12. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 9.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Kathy Triantafilou, University of Cardiff, Storbritannia, Giuseppe Teti, University of Messina, Italia, og Magne Børset, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Terje Espevik og Egil Lien.

  Tina Strømdal Wik, ph.d. Experimental evaluation of new concepts in hip arthroplastry. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 10.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Luca Cristofolini, Instituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italia, Stephan M. Röhrl, Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Siri Bjørgen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Arild Aamodt.

  Trond Nordfjærn, ph.d. Patients with substance use disorders, an investigation of relapse substance use and recovery. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 10.6. 2011

  Solveig Sigurdardottir, ph.d. Clinical aspects of cerebral palsy in Iceland. A population-based study of preschool children. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Disputas 14.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Peter Rosenbaum, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, Lena Westbom, Lunds Universitet, Sverige, og Marite Rygg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Torstein Vik.

  Arne Reimers, ph.d. Clinical pharmacokinetics of lamotrigine. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 14.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Torbjørn Tomson, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige, Cecilie Johannessen Landmark, Høgskolen i Oslo, og Gunnar Morken, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Eylert Brodtkorb.

  Javaid Nauman, ph.d. Resting heart rate: a matter of life or death – prospective studies of resting heart rate and cardiovascular risk (the HUNT study, Norway). Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 21.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Dag Thelle, Universitetet i Oslo, Viviane Conraads, Universiteit Antwerpen, Belgia, og Trine Karlsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Ulrik Wisløff, Lars Vatten og Tom Ivar Lund Nilsen.

  Thuy Thanh Nguyen, ph.d. The role of c-Src tyrosine kinase in antiviral immune responses. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Disputas 22.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Sampsa Matikainen, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland, Ingvild Mikkola, Universitetet i Tromsø, og Nadra Nilsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Marit Walbye Anthonsen.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/disputaser

  Jan-Magnus Kvamme, ph.d. Body mass index and risk of malnutrition in community-living elderly men and women: relationships with morbidity, mortality and health- related quality of life. The Tromsø and HUNT studies. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 9.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Henrik Højgaard Rasmussen, Medicinsk Gastroenerologisk Afdeling, Medisinsk Center Aalborg Sygehus, Danmark, Randi Selmer, Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, og Guri Skeie, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

  Randi Nymo, ph.d. Helseomsorgssystemer i samiske markebygder i Nordre Nordland og Sør-Troms. Praksiser i hverdagslivet. En skal ikkje gje sæ over og en ska ta tida til hjelp. Utgår fra Institutt for helse- og omsorgsfag. Disputas 10.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Frode Fadnes Jacobsen, Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for omsorgsforskning, Høgskolen i Bergen, Lena Alex, Medicinsk fakultet, Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet, Sverige, og Nina Foss, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Oleg Sidorenkov, ph.d. Factors behind high cardiovascular disease mortality in Northwest Russia. The Arkhangelsk study. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 10.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Martin Bobak, Department of Epidemiology and public health, University College London, Storbritannia, Sidsel Graff-Iversen, Folkehelseinstituttet, og Toralf Hasvold, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Knut Borch, ph.d. Anthropometry and risk of venous thromboembolism. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 17.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Suzanne C. Cannegieter, Department Clinical Epidemiology, Leiden University Medical Center, Leiden, Nederland, Søren Risom Kristensen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital, Aalborg, Danmark, og Johan Svartberg, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Tove Julie Evjen, ph.d. Sonosensitive liposomes for ultrasound-mediated drug delivery. Utgår fra Institutt for farmasi. Disputas 20.6. 2011.

  Bedømmelseskomité: Jo Klaveness, Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Judith Kuntsche, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet, Odense, Danmark, og Gøril Eide Flaten, Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media