– Med en forsker i magen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Det var stort engasjement blant de nærmere 30 legene som i mai deltok på møte for å bli mer kjent med mulighetene for å forske.

Legeforeningen inviterte til møtet i samarbeid med Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus og Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Målgruppen var leger i Helse Sør-Øst som har behov for å få kunnskap om hva som skal til for å komme i gang med forskningen.

Noen av deltakerne var allerede i gang med å forske, andre gikk med en «forsker i magen». Nesten alle legene som deltok på møtet var klinikere.

– Det var et uformelt og positivt møte der vi «spilte ball» med hverandre, forteller Elisabeth Søyland, fagsjef og leder av enhet for forskning og høyspesialisert medisin i Legeforeningen. – Vi trakk opp mulige scenarier, orienterte om doktorgradsprogrammet, om hvilken type veiledning de kunne få og om hvilken type kursing som var tilgjengelig.

Det vil bli igangsatt en evaluering i etterkant av møtt for å vurdere om dette er noe man bør gå videre med.

– Vi ønsker å øke interessen for forskning og motivere flere til å forske, sier Elisabeth Søyland som håper møtet bidro at flere realiserer ønsket om å forske.

Anbefalte artikler