– Med en forsker i magen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det var stort engasjement blant de nærmere 30 legene som i mai deltok på møte for å bli mer kjent med mulighetene for å forske.

  Legeforeningen inviterte til møtet i samarbeid med Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus og Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

  Målgruppen var leger i Helse Sør-Øst som har behov for å få kunnskap om hva som skal til for å komme i gang med forskningen.

  Noen av deltakerne var allerede i gang med å forske, andre gikk med en «forsker i magen». Nesten alle legene som deltok på møtet var klinikere.

  – Det var et uformelt og positivt møte der vi «spilte ball» med hverandre, forteller Elisabeth Søyland, fagsjef og leder av enhet for forskning og høyspesialisert medisin i Legeforeningen. – Vi trakk opp mulige scenarier, orienterte om doktorgradsprogrammet, om hvilken type veiledning de kunne få og om hvilken type kursing som var tilgjengelig.

  Det vil bli igangsatt en evaluering i etterkant av møtt for å vurdere om dette er noe man bør gå videre med.

  – Vi ønsker å øke interessen for forskning og motivere flere til å forske, sier Elisabeth Søyland som håper møtet bidro at flere realiserer ønsket om å forske.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media