LEGEFORENINGEN I MEDIENE

Artikkel

Helsehjelp til folk der de er

Fastlegen har gjennom mange års kjennskap til sine pasienter, deres familie og lokalsamfunnet mulighet til å forstå sammenhenger mellom sykdom, erfaringer og livssituasjon, fremgår det av en kronikk i Nordlys. – Hvordan gi omsorgsfull helsehjelp til folk der de bor, og der de er i sine liv? var et viktig tema da 1 000 allmennleger fra Norden var samlet i Tromsø i midten av juni.

Nordlys 15.6. 2011

Legers sikkerhet

Mer enn halvparten av norske leger har opplevd trusler, og hver fjerde har opplevd vold fra enten en pasient eller en pårørende, meldte NRK før pinsehelgen. Det er oppsiktsvekkende og alarmerende. Særlig fordi det ikke kan løses enkelt, skriver Dagbladet på lederplass. …Det har gått åtte år siden Legeforeningen sendte brev til departementet med krav om tiltak. I fjor høst fikk foreningen svar om at departementet «dessverre (hadde) måttet utsette arbeidet» på grunn annet stort lovarbeid. Det er en uholdbar unnskyldning fra myndigheter som er opptatt av arbeidsmiljøet for alle andre grupper. Det er viktig å ta slike krav på alvor selv om en forskriftsendring ikke løser alt.

Dagbladet 14.6. 2011

Allmennlegene er lei alle «tidstyver»

Legene skulle gjerne hatt mer tid til pasientene. Allmennlegeforeningen er lite glad for å møte flere og flere byråkratiske «tidstyver». – Vi ser en lei tendens til at legene opplever stadig flere «tidstyver» i form av økt krav til dokumentasjon og rapportering av alle slags forhold. Akkurat det er hovedankepunktet vårt. Alt dette stjeler av tiden vår, som vi i større grad ville brukt på pasientene, sier leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen.

Hallingdølen 23.6. 2011

Om nyfødttesting

Beskylder minister for å dekke til om massetest. Lederen i Rådet for legeetikk mener helseministeren skjuler hva den gigantiske banken med blodprøver fra alle nyfødte kan bli brukt til. Professor Trond Markestad er ikke fornøyd med svaret som helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har gitt to stortingsrepresentanter om fremtidig forskning basert på blodprøver som blir samlet inn under testing av alle nyfødte (nyfødtscreeningen).

Vårt Land 18.6. 2011

Anbefalte artikler