Kunngjøringer:

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 26.5. 2011 truffet følgende vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Helse Førde HF, kreftseksjonen ved indremedisinsk avdeling som utdanningsinstitusjon i onkologi gruppe II for inntil ett års tellende tjeneste.

Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Sykehuset Østfold HF som utdanningsinstitusjon for LIS i plastikkirurgi i gruppe II for inntil ett års tellende tjeneste.

Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Sykehuset Innlandet, kirurgisk avdeling Hamar, som utdanningsinstitusjon for spesialistutdanning i bryst- og endokrinkirurgi i gruppe II.

Gjenvalg og nytt foreningsnavn for hudlegene

Turid Thune ble på foreningens årsmøte i Trondheim 1.4. 2011 valgt til sin tredje periode som leder i Norsk dermatologisk selskap. Thune er overlege ved Hudavdelingen, Haukeland universitetssjukehus. Guttorm Guleng, Oslo, Petter Gjersvik, Oslo, Malte Hübner, Haugesund, og Xiaotong Li, Oslo, ble valgt inn i styret.

Årsmøtet vedtok å endre foreningens navn fra Norsk dermatologisk selskap til Norsk forening for dermatologi og venerologi. På årsmøtefesten ble Jon Anders Halvorsen, Oslo, Rita Grude Ladstein, Bergen, og Brita Pukstad, Trondheim, tildelt priser for beste vitenskapelige artikler i 2010.

Støttekollegaordningen

Legeforeningen har etablert et kollegialt støttetilbud i alle landets fylker. Støttekollegene har erfaring med å gi råd og støtte ved problemstillinger som høyt arbeidspress/overbelastning, sykdom hos leger, utbrenthet, personlige kriser, misbruksproblemer, vanskelige arbeidsforhold, klagesaker mot leger og negativ medieeksponering.

Les mer om ordningen: www.legeforeningen.no/id/147893.0

Anbefalte artikler