Global helseforskningskonferanse

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pengene som brukes på global helseforskning fører til god forskning, men dessverre fører forskningen i liten grad til bedre helse i lav- og middelinntektsland.

  Det sier Elisabeth Søyland. leder for enhet for forskning og høyspesialisert medisin i Legeforeningen. Hun viser til konferansen «Contributions to Global Health Research, Capacity Building and Governance» som arrangeres i september med påmeldingsfrist 24. august. – Vi ønsker med denne konferansen å rette oppmerksomheten mot gapet mellom midler investert til global helseforskning og bedre helse. For at pengene som investeres skal føre til bedre helse for de som trenger det mest, er det behov for økt kunnskapsspredning og kapasitetsbygging i lav- og middelinntektsland samt politisk forankring av nødvendige tiltak. Dette er viktige forutsetninger for at pengene som investeres skal føre til bedre helse for de som trenger det mest, sier hun.

  – Vi må arbeide for at en større andel av medisinsk forskning i Norge og den vestlige verden setter søkelyset på alle utfordringer ved den globale sykdomsbyrden, sier Søyland.

  Konferansen vil gi nasjonale og internasjonale forskere, helsepersonell og politikere et felles møtepunkt der de kan diskutere viktige temaer og foreslå fremtidig politikk på området.

  Les mer: www.legeforeningen.no/id/167967.0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media