Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Irene Sandven, ph.d. The case-control method in obstetrics and gynecology: etiology of hyperemesis gravidarum. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 26.4. 2011.

Bedømmelseskomité: Svein Rasmussen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen, Ingar Holme, Oslo universitetssykehus, og Anne Cathrine Staff, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Michael Abdelnoor og Britt-Ingjerd Nesheim.

Are Brean, ph.d. Idiopathic normal pressure hydrocephalus in neurological practice – a study of epidemiology and methods for selection of patients for surgery. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.4. 2011.

Bedømmelseskomité: Carsten Wikkelsö, Nevrologisk avdeling, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Sverige, Erik Taubøll, Nevrologisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Leif Gjerstad, Nevrologisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Per Kristian Eide.

Lisa Ha, ph.d. Energy- and protein supplementation to elderly stroke patients at nutritional risk in hospital. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 29.4. 2011.

Bedømmelseskomité: Ingvar Bosaeus, Enheten för klinisk nutrition, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige, Anette Hylen Ranhoff, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, og Torgeir Bruun Wyller, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Per Ole Iversen og Truls Hauge.

Stig Heir, ph.d. Focal cartilage defects in the knee. Utgår fra Kirurgisk forskningsinstitutt. Disputas 5.5. 2011.

Bedømmelseskomité: Fredrik Almqvist, Department of Orthopaedic Surgery, Gent University Hospital, Belgia, Håkan Alfredson, Idrottsmedicinska Enheten, Umeå Universitet, Sverige, og Inger Holm, Avdeling for helsefag, Institutt for helsefag og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Lars Engebretsen og Finn P. Reinholt.

Kirsti Solberg Landsverk, ph.d. Radiation-induced cell cycle checkpoints in malignant lymphocytes. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 5.5. 2011.

Bedømmelseskomité: Bo Stenerlöw, Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap, Uppsala Universitet, Sverige, Heidi Kiil Blomhoff, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, og Stein Kvaløy, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Bo Stenerløw, Heidi Kiil Blomhoff og Stein Kvaløy.

Julie Victoria Holm Tveit, ph.d. Decreased fetal movements in late pregnancy – importance today? Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 6.5. 2011.

Bedømmelseskomité: Ulla-Britt Wennerholm, Kvinneklinikken, Östra Sjukhuset, Sahlgrenska, Göteborg, Sverige, Synnøve Lian Johnsen, Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus, og Thor Willy Ruud Hansen, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: J. Frederik Frøen og Babill Stray-Pedersen.

Inger-Lise Nesvold, ph.d. Arm and shoulder problems in breast cancer survivors. Measurement and relationship to aspect of quality of life. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 6.5. 2011.

Bedømmelseskomité: Niels Kroman, Brystkirurgisk klinikk, Rigshospitalet, København, Danmark, Jorunn Helbostad, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Olav Engebråten, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Alv A. Dahl og Sophie D. Fosså.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Monica Mannelqvist, ph.d. Gene signatures and prognostic factors in endometrial cancer. Utgår fra Gades Institutt, Seksjon for patologi, og Haukeland universitetssykehus. Disputas 15.4. 2011.

Bedømmelseskomité: Agnes Kathrine Lie, Oslo Universitetssykehus, Britta Nordström, Karolinska Institutet, og Helge Wiig, Universitetet i Bergen.

Stein Magnus Aukland, ph.d. Imaging of the brain and of the lungs in young adults born prematurely and/or with a low birth weight. Radiological findings and associations with clinical features. Utgår fra Institutt for kirurgiske fag og Institutt for klinisk medisin. Disputas 15.4. 2011.

Bedømmelseskomité: Olof Flodmark, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Nils-Einar Kløw, Universitetet i Oslo, og Ansgar Berg, Universitetet i Bergen.

Veileder: Karen Rosendahl.

Lars Skjærven, ph.d. A computational approach for probing conformational dynamics, flexibility and allostery in the GroEL chaperone. Utgår fra Institutt for biomedisin og Bergen Senter for beregningsvitenskap. Disputas 15.4. 2011.

Bedømmelseskomité: José Maria Valpuesta, National Centre for Biotechnology, Madrid, Spania, Thomas E. Cheatham III, University of Utah, USA, og Ian F. Pryme, Universitetet i Bergen.

Kjartan Vibe Fersum, ph.d. Classification and targeted treatment of patients with non-specific chronic low back pain. Utgår fra Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 27.4. 2011.

Veiledere: Alice Kvåle, Jan Sture Skouen og Peter O’Sullivan.

Ingrid Moen, ph.d. Tumor oxygenation – influence on mammary tumor growth, progression and response to chemotherapy. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 28.4. 2011.

Bedømmelseskomité: Sven Påhlman, Lunds Universitet, Sverige, Ole Jan Iversen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Marion Kusche-Gullberg, Universitetet i Bergen.

Veileder: Linda Stuhr.

NTNU

http://nettopp.ntnu.no/?kat­N_DISP

Marit Skyrud Bratlie, ph.d. Large-scale analysis of orthologs and paralogs in viruses and prokaryotes. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 15.4. 2011.

Bedømmelseskomité: Hanne Østergaard Jarmer, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, Danmark, Nils Peder Willassen, Universitetet i Tromsø og Sven Magnus Carlsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Finn Drabløs.

Anne Elisabeth Fløystad Isern, ph.d. Breast reconstruction after mastectomy – risk of recurrence after delayed large flap reconstruction – aesthetic outcome, patient satisfaction, quality of life and surgical results; histopathological findings and follow-up after prophylactic mastectomy in hereditary breast cancer. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 28.4. 2011.

Bedømmelseskomité: Marie Wickman Chantereau, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige, Jens Peter Garne, Mammakirurgisk Klinik, Ålborg, Danmark, og Eszter Ilona Vanky, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Hans Olav Myhre, Anita Ringberg og Anna Bofin.

Guro L. Andersen, ph.d. Cerebral palsy in Norway – subtypes, severity and risk factors. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Disputas 28.4. 2011.

Bedømmelseskomité: Eve Blair, Telethon Institute for Child Health Research, West Perth, Australia, Dag Moster, Universitetet i Bergen, og Harm-Gerd Blaas, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Torstein Vik, Kjell A. Salvesen, Jon Skranes,

Lorentz Irgens og Alf Meberg.

Universitetet i Tromsø

www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/disputaser

Annica Hedberg, ph.d. Lupus nephritis and dermatitis: pathogenesis and new therapeutic directions. Utgår fra Medisinsk biologi, Det helsevitenskaplige fakultet. Disputas 15.4. 2011.

Bedømmelseskomité: Sylviane Muller, Centre National de la Recherche Scientifique, Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire, Strasbourg, Frankrike, Reinhard E. Voll, Medizinische Universitätsklinik, Abteilung Rheumatologie und Klinische Immunologie, Freiburg, Tyskland, og Peik Haugen, Institutt for Kjemi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Universitetet i Tromsø.

Anbefalte artikler