LEGEFORENINGEN I MEDIENE

Artikkel

Legene advarer mot kolesteroltest

Nasjonalforeningen for folkehelsen ber alle  voksne måle kolesterolet sitt på apotek. Legeforeningen er rystet over kampanjen og sier at den vil føre til helseangst i befolkningen. Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert dette tilbudet sammen med fire kommersielle aktører og sier de gjør det for å redde liv. Men Legeforeningen anklager dem for å ville tjene penger på folks angst. Ifølge nasjonale retningslinjer er et tilfredsstillende nivå under 5. Risikoen for å dø av hjerteinfarkt øker med økende kolesterolnivå. Kampanjens målsetting er ifølge Nasjonalforeningen å få folk til å ta større ansvar for sin fremtidige hjertehelse. Leder for Norsk forening for allmennmedisin, (NFA) Gisle Roksund, er oppgitt og opprørt over kampanjen. Han frykter at kommersielle interesser står bak.

Aftenposten 5.5. 2011

Må skyve på de syke barna

Barnekirurg Øystein Drivenes mener det blir feil å bruke deres hardt pressede tid på å omskjære friske barn, når syke barn står på venteliste. – det blir etter min mening feil å bruke av den tilmålte tiden på friske barn, sier han til Adresseavisen. Regjeringen ønsker å tilby gratis rituell omskjæring. Så langt har dette ikke vært lovregulert i Norge, men nå vil regjeringen at helseforetakene skal tilby tjenesten. Slik vil de sikre et godt og forsvarlig tilbud med smertelindring. Trond Markestad, leder i Rådet for legeetikk, er positiv til at rituell omskjæring nå lovreguleres for første gang i Norge. – Jeg er enig i at helseforetakene bør bidra til å fremskaffe et forsvarlig tilbud, enten ved private klinikker eller ved offentlige sykehus, men jeg mener at det ikke bær være gratis all den tid inngrepet ikke har en medisinsk begrunnelse, sier han.

Adresseavisen 27.4. 2011

Fylkesleger advarer mot å kutte turnus

Ti fylkesleger i utkantfylker advarer sterkt mot Helsedirektoratets planer om å kutte legeturnus til fordel for nybegynnerstillinger. I et brev til Helsedirektoratet understreker de at turnusordningen i nesten 60 år har ført til en ryddig og rettferdig fordeling av leger. – Dersom dagens ordning forsvinner, frykter vi at det kan føre til alvorlige rekrutteringsproblemer. Uten å blokkere for andre løsninger, gir vi uttrykk for stor bekymring for legedekningen i distriktene, sier lederen av fylkeslegenes arbeidsutvalg, Steinar Aase, til NTB. De ti fylkeslegene mener også at en nyordning med nybegynnerstillinger må utredes grundig dersom den skal innføres i 2012. Helsedirektoratet gjennomførte i 2010 en høringsrunde på et forslag om å fjerne dagens ordning I stedet ønsker direktoratet å innføre en ordning med nybegynnerstillinger som nyutdannede leger kan søke på. Både Helsedirektoratet og Legeforeningen har gått inn for dette.

NTB/Stavanger Aftenblad 5.5. 2011

Anbefalte artikler