Den kjære sprit

Artikkel

En person blir innlagt på NN sykehus for sin «fremragende» drukkenskap, velkjente «Veslefaen», bevisstløs, tilsynelatende moribund. Etter utskylling av ventrikkelen og stimulansia kom han til bevissthet. Legen sa til ham: «Ja denne gangen sto det om livet ditt; hvordan er det du farer til, jeg tror sikkert det er en liter «dunder» vi har skyllet ut av mavesekken din». Veslefaen reiste seg med et sett opp: «Dere har vel ikke slått det bort?»

Tidsskr Nor Lægeforen 1931; 51: 392.

Terje Vigen presenterer glimt fra Legeforeningens historie

Anbefalte artikler