Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Prestisjepris til Moser-ekteparet ved NTNU

  Prestisjepris til Moser-ekteparet ved NTNU

  Hjerneforskerne Edvard Moser (f. 1962) og May-Britt Moser (f. 1963) er tildelt Louis-Jeantet-prisen i medisin for 2011 for sitt pionerarbeid knyttet til oppdagelsen av gittercellene og for å kartlegge stedsansen, som er lik for alle pattedyr.

  Gittercellene fant forskerne i et område i hjernen som ofte blir ødelagt under Alzheimers sykdom. Cellene er viktige for stedsansen, og som kjent er det ofte tap av denne som er et av de første symptomene som personer med Alzheimers sykdom får.

  Arbeidet med de såkalte gittercellene begynte i laboratoriet i 2002 og har utviklet seg videre. Fortsatt er det grunnforskning, og May-Britt Moser mener prisen er en seier for grunnforskningen.

  Prisen, som gir forskerne ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i overkant av 4,2 millioner kroner (700 000 sveitsiske franc), deles ut av Louis-Jeantet-stiftelsen i Sveits. Formålet er å rette fokus mot hvordan biologisk grunnforskning kan ha betydning innenfor medisin og medisinsk forskning. Selve pristildelingen skjer i Genève tirsdag 14. april 2011.

  Louis-Jeantet-prisen er ikke noe man søker på. Til denne blir man nennsomt plukket ut. Siden 1986 er prisen delt ut 73 ganger, men den har aldri før gått til norske forskere.

  – Det er fantastisk at de har plukket ut oss blant så mange, sier Moser, som erklærer at de begge har beina solid plantet på jorda til tross for høythengende utmerkelser.

  Moser-ekteparet forteller at prisen skal brukes til å fortsette jakten etter stedsansen, med spesielt fokus på hvordan gittercellene arbeider sammen med andre celler i entorhinal cortex og hippocampus.

  Tildelingen føyer seg inn i rekken av utmerkelser tildelt de to forskerne siden gjennombruddet i 2005 da de oppdaget de såkalte gittercellene i hjernen.

  Professorene Edvard og May-Britt Moser er leder og nestleder ved Senter for hukommelsesbiologi og Kavli Institute for Systems Neuroscience.

  Waldum hedret som ridder av St. Olavs Orden

  Waldum hedret som ridder av St. Olavs Orden

  Professor dr.med Helge Lyder Waldum (f. 1946) ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim er utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen medisinsk forskning og klinisk medisin.

  Waldum tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1971, og i 1980 ble han godkjent spesialist i både indremedisin og fordøyelsesessykdommer og tok doktorgraden ved Universitetet i Tromsø. I 1993 tok han dessuten nok en doktorgrad i Frankrike og ble Docteur d’etat de Paris.

  Beste nordiske artikkel 2010

  Beste nordiske artikkel 2010

  Gunnar Moen (f. 1958), overlege ved Radiologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus, er tildelt pris for å ha skrevet den beste nordiske vitenskapelige artikkel som er publisert i tidsskriftet Acta Radiologica i løpet av 2010.

  Artikkelen Cerebral diffusion and perfusion deficits in North Sea Divers ble publisert i det velrenommerte, europeiske radiologitidsskriftet høsten 2010. I den skildres hvordan man ved avansert funksjonell MR-undersøkelse har påvist flere varige endringer i hjernen til 91 tidligere nordsjødykkere, som er sammenliknet med en kontrollgruppe på 45 personer.

  Ifølge prisvinner Gunnar Moen er kognitive plager, som hukommelsessvikt og posttraumatisk stressyndrom, et stort problem for mange av de tidligere nordsjødykkerne. Han sier det er en stor ære å bli tildelt denne prisen: – I min verden er dette en veldig ærefull pris å få, sier han.

  Editorial board i Acta Radiologica, som består av åtte underredaktører, har pekt ut Moens artikkel som den beste i 2010. Prisen består av et diplom og en sjekk på 20 000 svenske kroner, som vil bli delt ut under den nordiske radiologkongressen på Åland i juni 2011.

  Noen navn som Moen ønsker skal bli nevnt sammen med ham er Jarle Bård Seter, Liv B. Mekki og Renate Grüner, som har stått for bildeproduksjon og postprosessering. – Et viktig teamarbeid ligger bak forskingen, sier han.

  Årets underviser 2010 ved NTNU

  Årets underviser 2010 ved NTNU

  Jostein Halgunset (f. 1951) er kåret til årets underviser 2010 av studentene ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Det er studentene selv som nominerer kandidatene, og det er fjerde gang Halgunset vinner kåringen. Han ble også kåret til det samme i 1996, 2001 og 2008.

  Halgunset tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1977. Han er førsteamanuensis i anatomi ved Det medisinske fakultet ved NTNU, samtidig som han er overlege ved Avdeling for patologi og medisinsk genetikk ved St. Olavs hospital.

  Pris for beste foredrag til Per Selnes

  Pris for beste foredrag til Per Selnes

  Norsk nevrologisk forening holdt sine årlige Nevrodager 22. – 26. november 2010. Prisen for beste foredrag under Nevrodagene gikk til Per Selnes (f. 1977) ved Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus, for presentasjonen Degenerasjon av trakter i hvit substans ved predemensstadier, der Selnes og medarbeidere kunne vise at pasienter med subjektiv kognitiv svikt og mild kognitiv svikt ser ut til å ha degenerasjon av baner i hjernens hvite substans uavhengig av atrofi av overliggende grå substans. Priskomiteen fremhever i tildelingen både de spennende resultater, studiens til dels nye metodikk, verdien av det bakenforliggende samarbeidet mellom flere nevrovitenskapelige miljøer og ikke minst den engasjerende og pedagogiske fremføringen under Nevrodagene. Prisen var på 5 000 kroner.

  Forskning nytter-pris til Thomas Jozefiak

  Forskning nytter-pris til Thomas Jozefiak

  Barne- og ungdomspsykiater Thomas Jozefiak (f. 1955), førsteamanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim er tildelt den første Forskning nytter-prisen fra Rådet for psykisk helse.

  Jozefiak fikk prisen for sitt arbeid med å la barn og unges stemme bli hørt, både i psykiatrien og i barnevernet. Gjennom forskningsprosjektet Livskvalitet og psykisk helse hos barn og unge har han blant annet vist at det ikke er samsvar mellom hvordan barn selv og deres foreldre vurderer barns livskvalitet.

  Prisen består av 50 000 kroner og et diplom. Det er første gang Rådet for psykisk helse deler ut prisen, som er innstiftet for å anerkjenne og synliggjøre god forskning innen psykiatri og psykisk helsearbeid.

  Ny forskningssjef ved Sykehuset Innlandet

  Ny forskningssjef ved Sykehuset Innlandet

  Ola E. Dahl (f. 1947) er tilsatt som ny forskningssjef ved Sykehuset Innlandet etter Per Farup (f. 1944).

  Dahl tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1976 og ble godkjent spesialist i generell kirurgi i 1986 og ortopedisk kirurgi 1991.

  Han har en lang forskningskarriere, vesentligst innenfor tverrfaglig tromboseforskning, både nasjonalt og internasjonalt.

  Dahl har sittet i vitenskapskomiteer i en rekke internasjonale forskningsorganisasjoner og blant annet vært executive director i International Surgical Trombose Forum (ISTF) og akademisk knyttet til Thrombosis Research Institute i London.

  Han er aktiv forsker og har et vidt akademisk, industrielt og myndighetsbasert nettverk. De siste årene har han vært ansvarlig for forskning på ortopedisk avdeling ved Sykehuset Innlandet Elverum.

  Klausen viseadministrerende direktør i Helse Fonna

  Klausen viseadministrerende direktør i Helse Fonna

  Olav Klausen (f. 1960) er ansatt som viseadministrerende direktør i Helse Fonna og tiltrer i stillingen 15. april 2011. Dette er en nyopprettet stilling og skal ha særlig fokus på fag og kvalitet, heter det i en pressemelding fra Helse Fonna.

  Klausen går fra stillingen som leder i seksjon for øre, nese og hals i Klinikk for kirurgi og akuttmedisin ved Haugesund sjukehus.

  Han tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1985 og ble godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer i 1994 ved Haukeland universitetssykehus og Haugesund sjukehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media