Hjerte – smerte

Artikkel

Illustrasjon © Olaf Hajek

Hjertet opprettholder livet, og ingen andre organer er så symboltunge for oss, slik Olaf Hajeks forsideillustrasjon viser. Dødeligheten av hjerteinfarkt er sterkt redusert de siste årene, men nedgangen flater ut og det er en klar sosial gradient. Hva gjør vi nå?

Anbefalte artikler