()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har etablert en rekke gode ordninger som medlemmene har behov for i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis informasjon om de forskjellige ordningene.

  Identitetskort for leger

  Identitetskort for leger

  Leger med godkjent autorisasjon (ikke midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Legeforeningens Internett-sider, eller det kan tilsendes ved henvendelse til Legeforeningens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller e-post legeforeningen@legeforeningen.no. Identitetskortet sendes innen to uker etter mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

  Ansvarsforsikring

  Ansvarsforsikring

  Alle medlemmer har anledning til å tegne ansvarsforsikring gjennom Legeforeningen. Legeforeningen anbefaler medlemmene å ha denne forsikringen som et tillegg til den forsikringsordningen som følger av ordningene i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

  Les mer om ansvarsforsikringsordningen: www.legeforeningen.no/id/134935.0

  Husk å melde endringer i medlemsstatus!

  Husk å melde endringer i medlemsstatus!

  Har du registrert e-post, mobilnummer og alle arbeidssteder? Du får en bedre medlemsservice når vi kan kontakte deg.

  Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide eller send e-post til register@legeforeningen.no

  Kvittering for betalt kontingent

  Kvittering for betalt kontingent

  Legeforeningen rapporterer betalt fagforeningskontingent elektronisk til Skatteetaten. Det vil derfor ikke bli sendt ut kvitteringer per post. Fradragsbeløpet for 2010 er kr 3 660. Les mer: www.legeforeningen.no/id/159231.0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media