()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Spesialist i generell kirurgi Kari Schøder Hansen (52) har vært involvert i arbeid gjennom BEST (Bedre og Systematisk Teamtrening) siden 1998. Enkelheten i denne filosofien er genial og egner seg like godt på store som på små sykehus. Da hun i 2007 fikk forespørsel fra avdeling for internasjonalt samarbeid ved Haukeland universitetssykehus om å bidra med traumeopplæring i Botswana, var det ikke vanskelig å svare ja. Prosjektet var finansiert via den norske ambassaden i Sør-Afrika. I samarbeid med helseministeriet i Botswana, laget de et system for opplæring i initial traumebehandling på alle offentlige sykehus i landet. Hun jobbet med prosjektet i halv stilling i to år og vi fikk sett at BEST egner seg like godt i land med mindre ressurser.

  – Min mann og jeg har hatt flere sommervikariater ved Longyearbyen sykehus og fikk i 2008 tilbud om å dele en stilling ved sykehuset. Å få jobbe i et arktisk miljø som dette er fantastisk. Det stiller helt andre krav til oss som leger da vi må takle alle typer medisinske problemstillinger. Ressursene er begrenset og som eneste sykehus i Norge har vi bl.a. ikke CT. Avstanden til nærmeste sykehus er i beste fall sju timer med fly. Kanskje kan det ta dager før man får overført pasienter.

  – Det er faktisk en del likheter mellom forholdene på landsbygda i Botswana og Svalbard, sier hun. Man må være generalist, ressursene er begrenset og det tar lang tid å få pasientene overført til et høyere nivå for videre behandling. De største forskjellene er at Svalbard stort sett har basalt utstyr og nødvendige medisiner til enhver tid og at vi har et system for transport av pasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media