LEGEFORENINGEN I MEDIENE

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Dårligst i Norden

  Dårligst i Norden

  Hvis datasystemene i helsetjenesten hadde fungert bedre, ville pasientene fått både raskere og tryggere behandling. Norge er på jumboplass i Norden når det gjelder investeringer i IKT i sykehus, skriver Torunn Janbu og Lisbeth Normann i en kronikk i Dagbladet.

  Bedre IKT-systemer vil lette tilgangen til rett informasjon og rett pasient, til rett tid og til rett helsepersonell. Det vil være avgjørende for kvaliteten på hjelpen som ytes, skriver de to.

  Dagbladet 3.2. 2011

  – Skaff flere turnusplasser

   Skaff flere turnusplasser

  Visepresident i Legeforeningen Arne Refsum mener at den eneste løsningen for legestudentenes problem er å skaffe flere turnusplasser. Kampen om turnusplassene i Norge har blitt et større og større problem for norske medisinstudenter, sier Refsum til NRK Trøndelag. Flere hundre norske medisinstudener kan bli nødt til å vente i opptil et år ekstra før de kommer i gang med turnustjenesten Årsaken er at mer enn 1 000 studenter fra hele Europa konkurrerer om de samme drøyt 400 turnusplassene i Norge.

  NRK Trøndelag 28.1. 2011

  Turnustjenesten – et varslet problem

  Turnustjenesten – et varslet problem

  Det er uakseptabelt at nyutdannede leger må vente mer enn seks måneder på turnusplass, skriver leder i Yngre legers forening Hege Gjessing i et innlegg i Adresseavisen. Tilbudet om turnustjeneste kan begrenses til de som studerer i Norge og for norske studenter i Europa, sier hun. Dette har foreløpig ikke vært politisk ønsket fordi det bryter med vedtatte EU-prinsipper og regler. Det kan likevel være et riktig grep nå, siden det ennå ikke er utviklet et godt alternativ til dagens turnustjeneste. Gjessing mener at et nytt system kan etableres.

  Adresseavisen 5.2. 2011

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media