Minneord

Artikkel

Tidligere kirurgisk overlege Oddmund Skrede døde 26. desember 2010.

Skrede ble født i Innvik 17. november 1928 og fullførte videregående skole i Firda i 1949. Han ble cand. med. i Bergen i 1955. Turnustjenesten ble gjennomført ved Drammen sykehus og i Berg og Torsken distrikt. Han begynte sin kirurgiske spesialistutdannelse ved Stokmarknes sykehus i 1957.

Kirurgutdannelsen medførte en svært variert tjeneste ved en rekke forskjellige sykehus, bl. a. ved Kysthospitalet i Stavern, UNEF Hospital i Midtøsten, Lillehammer sykehus, Ullevål sykehus, Sentralsykehuset i Østfold, Fredrikstad og til slutt Buskerud sentralsykehus i Drammen fra 1986. Han ble spesialist i generell kirurgi i 1963 og i karkirurgi i 1986. Som følge av den varierte kirurgiske tjenesten hadde han en svært bred kompetanse, noe som kjennetegnet kirurger av hans generasjon. Han ble raskt en betydelig ressurs i utdannelsen av kirurger, og han var alltid behjelpelig når yngre kolleger trengte faglige råd eller praktisk assistanse. Hans primære interesseområde var behandling av karsykdommer, og i utviklingen av den karkirurgiske virksomheten i Drammen fikk han en sentral rolle. Han skal ha mye av æren for at sykehuset bygde opp en seksjon for karkirurgi og utviklet et godt behandlingstilbud for befolkningen.

Oddmund Skrede var ikke en mann av store ord. Han var beskjeden av vesen, men nøt betydelig respekt som følge av sine omfattende kunnskaper og sitt kliniske skjønn. Hans arbeidskapasitet var stor, og hans operative ferdigheter var imponerende. Han behandlet alle pasienter med omtanke og verdsatte alle på arbeidsplassen like mye, uavhengig av deres funksjon.

Oddmund Skrede var et vennlig menneske og en kirurg av Guds nåde. Det er et privilegium å lære det kirurgiske håndverket av en mester i faget. Vi som fikk arbeide sammen med Skrede, minnes med takknemlighet en stillferdig kollega som utøvet sin profesjon på en forbilledlig måte.

På vegne av kolleger ved Drammen sykehus

Anbefalte artikler