Minneord

Artikkel

Vår kjære kollega og gode venn Kjell Bjørn Rørvik døde overraskende onsdag 29. desember 2010 i en alder av 56 år. Tallrike venner og gode medarbeidere ved Haukeland universitetssykehus har gått inn i det nye året i dyp sorg.

Kjell ble født 23. mai 1954 i Ålesund. Han avla artium i Volda i 1974 og studerte medisin i Bergen og Trondheim. Turnustjeneste avtjente han ved Fylkessjukehuset i Voss og i Eggesbønes distrikt. I 1983 ble han autorisert lege. Gjennom de påfølgende nesten 30 årene utøvet Kjell sitt arbeid innen anestesi, mikrobiologi og indremedisin ved Haukeland sykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus og St. Olavs hospital i Trondheim. Sin første godkjente spesialitet fikk han innen anestesiologi i 1990. Av natur var han systematisk og vitenskapelig orientert, og han publiserte arbeider internasjonalt i denne fagkretsen. Siden gikk han nye veier og ble spesialist i indremedisin i 2005 og senere grenspesialist i infeksjonssykdommer i 2009. Haukeland universitetssykehus, som var hans første arbeidsplass, ble også hans siste. Fra 2005 arbeidet han på medisinsk avdeling, de siste årene som overlege i infeksjonsseksjonen.

Rørvik behandlet gjennom år pasienter i to forskjellige kliniske sykehusmiljøer. Således opparbeidet han seg et sjeldent bredt faglig fundament. Han utstrålte en ualminnelig erfaring og utviklet store praktiske ferdigheter. Han egnet seg spesielt godt i arbeid med mennesker; arbeidsom, kunnskapsrik, samvittighetsfull og empatisk, med fokus på pasienter med svake ressurser. Som person bemerket han seg med sin lune væremåte og sin fine og redelige fremferd. Hans gode humør og kvikke replikk ble høyt verdsatt, og han ble raskt en populær og svært godt likt medarbeider. Det samme inntrykket preget han også alle sine øvrige arbeidsplasser med.

I tillegg til sitt faglige engasjement og sine personlige egenskaper kom han til å berike sitt arbeidsmiljø med sine interesser og kunnskaper innen vidt forskjellige områder. Kjell hadde en allsidig idrettsbakgrunn og var levende opptatt av sport. Fysisk aktivitet og friluftsliv drev han med til det siste. Han var et kultivert menneske med stor spennvidde.

Kjell utøvet et meget krevende yrke til det siste, selv om hans egen skjebne ble å bære på alvorlig sykdom. Han sparte seg ikke og ønsket mest av alt å praktisere som lege. Han arbeidet for fullt til beste for sine pasienter, sin arbeidsplass og sine medarbeidere frem til han ble akutt syk og døde. Kjell etterlater seg et arbeidsmiljø i stor sorg. Vi sier farvel til en respektert kollega og takker inderlig for det han var, og alt han oppnådde. Vår dypeste medfølelse går til Kjells pårørende.

Kolleger ved medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Anbefalte artikler