Når alt handler om vekten

Artikkel

Illustrasjon © Dung Hoang

Ved anorexia nervosa påvirkes kroppens organer, noen ganger i en slik grad at det oppstår livstruende komplikasjoner. Det kan være utfordrende å ivareta pasientens autonomi og samtidig sørge for forsvarlig behandling.

Anbefalte artikler