Mystisk utmattelse

Artikkel

Illustrasjon © Svein Størksen

Svein Størksen har på forsidebildet tolket kronisk utmattelse som en tornerosesøvnliknende tilstand. I motsetning til det som var tilfellet med Tornerose, som falt i dyp søvn, er det utmattelse som er hovedsymptomet hos pasienter med kronisk utmattelsessyndrom. Hjelper det som kan synes paradoksalt – trening mot utmattelse?

Anbefalte artikler