Populært forskningsmøte

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Forskningsmøtet er en møteplass for alle som er interessert i forskning og/eller som ønsker å drive med forskning.

Det sa leder i Forskningssforum (FOFO) Ingeborg Bachmann, da hun ønsket velkommen til det fjerde forskningsmøtet i regi av FOFO torsdag 13. januar.

Årets møte hadde rekordoppslutning. 40 engasjerte dermatologer hadde funnet veien til møtet som denne gang hadde temaer som «hvordan skrive en vitenskapelig artikkel», «registrering av kliniske forsøk – hva, hvorfor, hvordan» og «mitt prosjekt, mine gleder og frustrasjoner».

Det var i forbindelse med generalforsamlingen i Tromsø våren 2008 at Norsk dermatologisk selskap (NDS) etablerte et eget utvalg for forskning – Forskningsforum (FOFO).

– FOFO skal bidra til å sette søkelys på forskning innen dermatovenereologi i Norge. Vi har et mål om å være pådriver for at det skal legges til rette for forskningsaktivitet som en naturlig del av helseforetakenes drift, samt oppmuntre til innsats ved utdeling av priser og påskjønnelser, forteller Ingeborg Bachmann.

– På lengre sikt er det en overordnet målsetning i NDS at forsknings- og publikasjonsaktiviteten blant norske dermatologer skal økes, sier hun.

Det er opprettet en egen fane for forskning på nettsiden til NDS (www.legeforeningen.no/id/146236.0) der nyheter, informasjon og nyttige lenker legges ut.

Anbefalte artikler