Populære seniorseminarer

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Det er et stort behov for pensjonsforberedende seminarer for leger, sier Harry Martin Svabø.

  Et veldig fint tiltak, og det er positivt at vi kan dele våre tanker og erfaringer med andre, sier Ragnhild Opedal og Hans…
  Et veldig fint tiltak, og det er positivt at vi kan dele våre tanker og erfaringer med andre, sier Ragnhild Opedal og Hans Vale. Foto Lise B. Johannessen

  Legeforeningens tidligere generalsekretær er en av de ansvarlige for foreningens pensjonsforberedende seminarer som ble igangsatt for ca. tolv år siden, og som retter seg mot leger i alderen 60 til 64 år.

  – Helsevesenet og sykehusvesenet er totalt blottet for tanker om seniorpolitikk og tiltak for leger som nærmer seg pensjonsalderen, sier han og understreker at det er viktig å få råd både om hvordan man tilrettelegger karrieren og om livet videre. Seminarene dekker derfor et betydelig behov.

  Svabø er sammen med Verner Bakke, kursleder og pådriver for seminarene. Målsettingen er å øke bevisstheten om hvilke spørsmål og endringer man står foran når man nærmer seg pensjonsalder, å avklare eventuelle spørsmål om pensjon, jus etc. samt å gi idéer til og kanskje bidra til, avklaring av noe deltakerne ønsker å gjøre fremover. – Vi har også stor hjelp av tidligere president i Legeforeningen Knut Eldjarn, som er den som gjennom Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) la grunnlaget for seniorseminarene, forteller Svabø.

  Når legen kommer til et vendepunkt i livet

  Når legen kommer til et vendepunkt i livet

  – Det har heldigvis etterhvert bredt seg en tanke om at dette er et viktig område, sier Svabø og viser til at seniorpolitiske tiltak er nesten ikke-eksisterende på helseområdet.

  – Å få en til en retrettdiskusjon og samtale med ansvarlig person på arbeidsplassen er veldig vanskelig. Mange føler seg oversett og forbisett og enkelte føler seg litt skubbet til side, sier Svabø og legger til at mange seniorer opplever at yngre kolleger får mye større oppmerksomhet enn seniorene.

  – Det er enda viktigere og enda større behov for kompetanse i helsevesenet nå enn tidligere, og det bør også være mye større oppmerksomhet mot seniorleger for å få brukt og videreført deres kompetanse, understreker Svabø.

  Seniorseminarene er lagt opp slik at man kan ha med ektefelle eller samboer. Sammen tar de stilling til utrolig viktige og vesentlige problemstillinger, bl.a. om hvordan de skal utforme resten av livet sammen. – Vi ser ofte at ektefeller/samboere kan være uenige på enkelte punkter – men at de gjennom samtaler med andre ofte finner frem til felles løsninger. Det å komme sammen med andre i samme situasjon bidrar til et problemløsende klima og mange opplever det som positivt å treffe kolleger og ofte også tidligere kullkamerater i tilsvarende situasjon, sier Svabø.

  – Det er viktig at man opplever det å bli eldre som en normalitet, men det er også viktig å ha et klart fokus mot en ikke-yrkesaktiv tilværelse, understreker han

  Scorer høyt

  Scorer høyt

  Seminarene finner sted på Soria Moria Hotell og konferansesenter, går over tre dager og samler ca. 100 personer hver gang. Deltakerne løser enkle oppgaver, det gjøgles, leses lyrikk og man synger og danser. – Musikk en viktig ingrediens i kurset, sier Svabø.

  I 2010 ble det avholdt ett kurs, og sannsynligvis vil det bli fire kurs i 2011. Deltakerne nås gjennom personlig henvendelse til alle i målgruppen samt gjennom utlysning i kurskatalogen på Legeforeningens Internett-sider. Invitasjon rettes mot leger i alle spesialiteter.

  Hvert kurs evalueres og evalueringen sendes SOP og Legeforeningen. – Vi får toppscore hver gang, sier en fornøyd Harry Martin Svabø.

  Harry Martin Svabøe. Foto Lise B. Johannessen
  Harry Martin Svabøe. Foto Lise B. Johannessen
  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media