Medlemsservice:

Artikkel

Medlemsservice:

Legeforeningen har etablert en rekke gode ordninger som medlemmene har behov for i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis informasjon om de forskjellige ordningene.

Kvittering for betalt kontingent

Legeforeningen rapporterer betalt fagforeningskontingent elektronisk til Skatteetaten. Det vil derfor ikke bli sendt ut kvitteringer per post. Fradragsbeløpet for 2010 er kr 3 660. Les mer: www.legeforeningen.no/id/159231.0

Feil i e-postadresse

I saken Arkivsystemer for tillitsvalgte i nr. 24/2010 skal riktig e-postadresse være: dokarkiv@legeforeningen.no

Anbefalte artikler