Legenes klimastemme blir hørt

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Det er gledelig at det er fremgang i klimaforhandlingene, og at legenes klimastemme blir hørt nasjonalt og internasjonalt.

  Legeforeningen har som målsetting å være oppdatert når det gjelder helsekonsekvenser av klimaendringene. Illustrasjonsfoto…
  Legeforeningen har som målsetting å være oppdatert når det gjelder helsekonsekvenser av klimaendringene. Illustrasjonsfoto Colourbox

  Det sier fungerende leder i Legeforeningens utvalg for global oppvarming og helse Knut Erling Moksnes.

  Legeforeningen har både via sin internasjonale forankring og sitt nasjonale engasjement, gitt sin støtte til Declaration Statement on Climate and Health som ble vedtatt under FNs klimakonferanse i Cancun, Mexico i desember 2010 (1). Erklæringen som bl.a. ble underskrevet Verdens legeforening (WMA) og den europeiske legeforeningen (CPME) inneholder en oppsummering av helsekonsekvenser av klimaendringer. Klimaforhandlere oppfordres til å rette oppmerksomhet mot helsekonsekvenser av klimaendringer ved  å bringe helse inn i klimadebatten, og å treffe tiltak mot de alvorlige helsetruslene disse endringene medfører.

  Budskapet i erklæringen ble blant annet tatt opp i et møte med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim før møtet i Mexico. Legeforeningen oppfordret ministeren om tydelig å vektlegge helseperspektivet i arbeidet med klimaendringer, slik også WMA og CPME har foreslått.

  Legeforeningen mener, på lik linje med WMA og CPME, at det er viktig å ha en avtale som adresserer helserelaterte temaer på en forståelig måte, og at helseaktører, inkludert leger, er tett involvert i prosessene. Legeforeningen vil jobbe videre med sitt klimaengasjement rettet mot helse ved å sikre at allmenne helsekonsekvenser får en sentral plass i diskusjonene om klimaendringer.

  – Selv om det fortsatt er en vei å gå i forhold til de ovennevnte mål, er en internasjonal avtale et godt grunnlag for neste klimaforhandlingsmøte i Sør Afrika, sier Erling Moxnes. Ved sitt utvalg for global oppvarming og helse vil Legeforeningen i 2011 blant annet sette søkelyset på forskning rundt helsekonsekvenser av klimaendring, sier han.

  Legeforeningen har som målsetting å være oppdatert når det gjelder helsekonsekvenser av klimaendringene og å kunne bidra med kompetanse på området overfor myndigheter og aktuelle organisasjoner. Foreningen vil arbeide for at den kunnskapen som Legeforeningen besitter om klimarelaterte helsekonsekvenser, anvendes på flere ulike arenaer og beslutningsnivå. Dette gjelder både hva som gjøres av leger som enkeltpersoner, og hvordan Legeforeningen bidrar i det internasjonale arbeidet for å redusere helsekonsekvenser av klimaendringer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media