LEGEFORENINGEN I MEDIENE

Artikkel

Leger angriper Regjeringen

Regjeringen må definere hva et lokalsykehus skal være, krever Legeforeningens president Torunn Janbu. Det vil ikke Arbeiderpartiet. – Regjeringen må definere hva et lokalsykehus skal være, og fortelle hvor lokalsykehusene skal ligge, sa Legeforeningens president da SV inviterte til seminar om helseforetaksmodellen. Janbu viser til helseministerens ord om at det må bli færre fødeavdelinger og akuttilbud, samtidig som Regjeringen tviholder på løftet fra regjeringserklæringen om at «ingen lokalsykehus skal legges ned». Hun mener at nettopp denne dobbeltheten skaper det høye konfliktnivået omkring sykehusene.

Aftenposten 20.1. 2011

E-resept kan hindre feilmedisinering

Med elektronisk resept kan fastlegen bli bedre informert. – I dag får ikke fastlegen beskjed om medikamenter som er skrevet ut av andre leger enn fastlegen selv, sier Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen til TV2 Nyhetene. – Med e-resept får fastlegen, dersom pasienten samtykker til det, beskjed om legemidler utskrevet av andre leger. Da må det leggges til rette for at fastlegen kan rydde i medikamentlisten og at pasientens andre leger aksepterer at fastlegen gjør disse endringene, sier Hansen.

TV2 Nyhetene 23.1. 2011

Gym og grønt

Kreftforeningen og Legeforeningen vil ha én times fysisk aktivitet i grunnskolen hver dag og gratis frukt og grønt til alle elever. Legeforeningen har ved flere anledninger de siste ti årene bedt myndighetene om mer gym i skolen. Nå har de fått Kreftforeningen med i kampen.

Kreftforeningen og Legeforeningen foreslår begge tiltakene i høringen til ny nasjonal helse- og omsorgsplan.

Aftenposten 24.1. 2011

Anbefalte artikler