Kunngjøringer:

Artikkel

Husk å melde endringer i medlemsstatus!

Har du registrert e-post, mobilnummer og alle arbeidssteder? Du får en bedre medlemsservice når vi kan kontakte deg.

Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide eller send e-post til register@legeforeningen.no

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 16.12. 2010 truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Lillehammer som utdanningsinstitusjon i geriatri, gruppe II.

Endrede spesialistregler i hud- og veneriske sykdommer

Helsedirektoratet har vedtatt endring av spesialistreglene i hud- og veneriske sykdommer.

Kravet om minimum 12 måneder sengeposttjeneste er erstattet av et krav om ni måneders tjeneste ved sengepost eller dagavdeling, hvorav minimum seks måneder må være avtjent ved sengepost. Den totale tjenestetiden for spesialistutdanning i hud- og veneriske sykdommer reduseres ikke, og kravet om minimum 18 måneders tjeneste ved gruppe I-institusjon opprettholdes.

De nye reglene er gitt umiddelbar ikrafttreden. Komplett regelverk er tilgjengelig på Legeforeningens nettsider. www.legeforeningen.no/id/1375.0

Anbefalte artikler