()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Endring av spesialistregler

  Endring av spesialistregler

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helse- og omsorgsdepartementet vedtatt endringer av spesialistreglene i indremedisin og de indremedisinske grenspesialitetene.

  Tellende tjeneste i én indremedisinsk grenspesialitet kan benyttes for inntil 2 1/2 år av utdanningen i indremedisin, mot tidligere to år. Dette medfører at også spesialistreglene i de indremedisinske grenspesialitetene er endret og nå inneholder følgende formulering:

  «Inntil 2 1/2 år av tjenesten kan inkluderes i spesialistutdanningen i indremedisin, se spesialistreglene i indremedisin.»

  Andre viktige endringer:

  Kravet til deltakelse i generell indremedisinsk vaktordning er redusert fra fire til tre år. Kravet om deltaelse i generell vaktordning i minimum ett år av gruppe I-tjenesten opprettholdes.

  Inntil 1/2 år, mot tidligere ett år, av tjenesten kan erstattes av forskningstjeneste, tjeneste i relevante spesialiteter eller tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.

  Hvis hele tjenesten er utført ved seksjonert avdeling, skal man ha tjenestegjort ved følgende seksjoner: seksjon for hjertesykdommer (inkludert tre måneder ved hjerteovervåkningsavdeling), seksjon for fordøyelsessykdommer og seksjon for lungesykdommer.

  For komplett regelverk henvises det til Legeforeningens nettsider.

  De nye spesialistreglene er gyldig umiddelbart og blir obligatorisk fra 1.1. 2015.

  Det er vedtatt overgangsordning med anledning til å søke om spesialistgodkjenning etter begge regelverk t.o.m. 31.12. 2014.

  Både nye og gamle spesialistregler i indremedisin vil være tilgjengelig på nettsidene i overgangsperioden.

  Landsrådsmøte i Norsk overlegeforening

  Landsrådsmøte i Norsk overlegeforening

  Norsk overlegeforening avholder sitt ordinære landsrådsmøte torsdag 7.4. 2011, kl 14 på Grand Hotel, Oslo. Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i landsrådsmøtet, må melde slike snarest mulig, og senest innen 15.3. til Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

  Forslag til endring av Ofs vedtekter og valginstruks vil bli lagt ut på Ofs nettsider innen 10.3. 2011 (minimum fire uker før landsrådsmøtet, ifølge Ofs vedtekter § 17).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media