I 100-klubben

Artikkel

Øyvind Watne (59) har løpt godt over hundre maraton og ble allerede i 2005 med i den eksklusive 100-klubben. Psykiateren som til daglig arbeider som overlege ved Tiller distriktspsykiatriske senter i Trondheim, har løpt maraton på de fleste kontinenter. Han startet løpekarrieren i 1989 og løp sitt tredje maraton i Mombasa, Afrika i 1991. Siden har han blant annet løpt i Peking, New York, Paris, Berlin, London og Firenze. I tillegg har han deltatt i mange norske løp, både i byer, på vidda og på Svalbard.

Øyvind Watne har hatt et sterkt engasjement for kvinnenes helsesituasjon i Den demokratiske republikken Kongo siden han kom dit første gang i 1986 og arbeidet som lege i Kaziba. Han har særlig vært opptatt av kvinner som ble utsatt for vold under krigene i Kongo, og fra 2005 har han med jevnlige besøk fulgt PYM (Pinsebevegelsens ytremisjon) og CELPAs (én av pinsekirkene i Kongo) arbeid med psykososial støtte til voldtatte kvinner i Kongo.

Nå vurderer han å kombinere engasjementet for Kongo og interessen for løping med å arrangere maratonløp i Bukavu, langs Kivusjøens strand.

Sørlendingen Watne var tidligere avdelingssjef ved Helse Førde, der han blant annet også var veileder for turnusleger. – Helse Førde startet opp med gruppeveiledning av turnusleger allerede i 2004, sier han.

Watne var også ansatterepresentant i styret i det regionale helseforetaket Helse Vest RHF i en rekke år.

Anbefalte artikler