()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen og Forsvarets sanitet har ytterligere forsterket samarbeidet om mulighetene for leger til å oppnå tellende tjeneste i Forsvaret.

  – Til tross for at det har vært leger i militær tjeneste like lenge som det har vært militære styrker, har ikke Legeforeningen jobbet systematisk på dette feltet. Forsvaret kan derfor bli en ny og spennende arena for en strukturert utdanning og karrierevei for leger, sier Legeforeningens president Torunn Janbu.

  Torunn Janbu og sjef for Forsvarets sanitet generalmajor John Maxfield Steineger underskrev i november 2010 en rapport som markerer avslutningen på et samarbeid mellom Legeforeningen og Forsvaret (1). Samtidig markerte det startskuddet for arbeidet med å få gjennomført nødvendige endringer for å etablere en gjennomgående struktur for rekruttering, utvikling og utdanning av leger i Forsvaret.

  Forsvaret har over flere år hatt utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig antall leger til å dekke daglig drift i Norge og spesielt til operasjoner i utlandet. I rapporten som er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Forsvaret og Legeforeningen, vises det til at ulike legefunksjoner i Forsvaret kan kvalifisere til utvalgte spesialiteter samt hvilke endringer som må gjøres for at tjenesten kan gjøres tellende.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media