Bedre folkehelse gjennom samarbeid

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Det er fremdeles et stort potensiale for bedre folkehelse gjennom samarbeid på tvers av sektorer og involvering av frivillig sektor.

Det skriver Legeforeningen i sin høringsuttalelse om nasjonale folkehelsetiltak til Nasjonal helse- og omsorgsplan. Det må blant annet settes inn mer målrettede forebyggende tiltak mot barn og unge. Det viktigste forebyggende tiltaket mot senere helseproblemer er å sikre barn en trygg oppvekst i nærvær av tydelige og ansvarlige voksne. Slik forebygging er i høy grad et samfunnsansvar, skriver Legeforeningen, som vil bidra til at medisinen tar en offensiv rolle som faglig premissleverandør.

Lite fysisk aktivitet og uheldig kosthold er sentrale risikofaktorer for sykdom. Høye krav til prestasjoner og lengre skoledager krever et godt læringsmiljø der gode rammer for fysisk aktivitet og måltider er viktige elementer. Legeforeningen mener derfor at alle elever i grunnskolen må omfattes av ordningen med gratis frukt og grønt. Legeforeningen anbefaler også i samarbeid med Kreftforeningen at det innføres en times daglig fysisk aktivitet (inkludert kroppsøvningstimer) for alle elever i grunnskolen.

Les høringsuttalelsen her: www.legeforeningen.no/id/167366.0

Anbefalte artikler