Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Årets Finnmarkslege 2010

Peder Halvorsen. Foto Helse Finnmark

Peder Halvorsen (f. 1967) er utnevnt til Årets Finnmarkslege 2010.

Halvorsen tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Tromsø i 1995, og ble godkjent spesialist i allmennmedisin i 2004. Han har til daglig sitt arbeid som fastlege ved Nordlys legesenter i Alta.

Bakgrunnen for tildelingen er hans forskningsinnsats for å få belyst både legers og legfolks forståelse av risikointervensjon i forbindelse med tilstander som høyt kolesterolnivå og beinskjørhet. Risikotilstandene kan behandles bl.a. med medikamenter slik at risikoen for å bli syk endres. Måten leger beskriver endring i risiko på er ulik, og «number needed to treat» (NNT) er brukt i Halvorsens forskning.

I 2008 avla Peder Halvorsen doktorgrad på temaet Explaining risk reductions in medical practice: prevention or postponement? ved Syddansk Universitet i Odense i Danmark, og har siden vært en mye brukt foredragsholder, bl.a. ved verdenskongressen for allmennleger i Cancun i Mexico i 2010. Han har bistilling som konstituert forskningsleder ved Nasjonalt senter for Distriktsmedisin (NSDM) i Tromsø.

Prisen fikk han tildelt i november 2010 under Finnmark Legeforenings julemøte i Kirkenes.

Ny direktøri Helse Finnmark

Hans Petter Fundingsrud. Foto Helse Finnmark

Hans Petter Fundingsrud (f. 1952) er ansatt som ny administrerende direktør i Helse Finnmark.

Fundingsrud kommer fra jobben som klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Han tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1982, og ble godkjent spesialist i barnesykdommer i 1989 og har en omfattende lederutdanning.

Selv om Hans Petter Fundingsrud er født i Bærum, er han nesten som ekte finnmarking å regne ettersom han har 30 års fartstid i Troms og Finnmark.

Den nye direktøren beskrives som en brobygger og en god pedagog.

Konstituert direktør i Helse Nordmøre og Romsdal

Nils Hermann Eriksson. Foto Helse Midt-Norge

Nils Hermann Eriksson (f. 1951) er fra 1. januar 2011 konstituert som administrerende direktør i Helse Nordmøre og Romsdal.

Eriksson kommer fra stillingen som direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse Midt-Norge og har tidligere vært klinikksjef ved St. Olavs hospital. Før det igjen var han blant annet sentral i arbeidet med omstilling og økonomistyring ved St. Olavs hospital som leder for «balansegruppen».

Nils H. Eriksson tok medisinsk embetseksamen i Oslo og Trondheim i 1982, og ble godkjent spesialist i fødselshjelp- og kvinnesykdommer i 1992 Som gynekolog har han sitt spesialfelt i laparoskopisk kirurgi (kikkhullskirurgi) og vaginal kirurgi.

Ny fagdirektør i Helse Nordmøre og Romsdal

Guttorm Eldøen. Foto Helse Nordmøre og Romsdal

Guttorm Eldøen (f. 1951) er ansatt som ny fagdirektør i Helse Nordmøre og Romsdal.Eldøen har vært ansatt ved sykehusene i Nordmøre og Romsdal så langt tilbake som til 1982 og kommer senest fra stillingen som klinikksjef ved Klinikk for medisin. Han tok medisinsk embetseksamen i 1978, og ble godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer i 1987 og i nevrologi i 2003.

Eldøen etterfølger Christian Bjelke (f. 1948), som for øvrig fratrådte stillingen i september i 2010 – etter å ha blitt utnevnt til fylkeslege i Møre og Romsdal.

Anbefalte artikler