Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Årets Finnmarkslege 2010

  Årets Finnmarkslege 2010

  Peder Halvorsen (f. 1967) er utnevnt til Årets Finnmarkslege 2010.

  Halvorsen tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Tromsø i 1995, og ble godkjent spesialist i allmennmedisin i 2004. Han har til daglig sitt arbeid som fastlege ved Nordlys legesenter i Alta.

  Bakgrunnen for tildelingen er hans forskningsinnsats for å få belyst både legers og legfolks forståelse av risikointervensjon i forbindelse med tilstander som høyt kolesterolnivå og beinskjørhet. Risikotilstandene kan behandles bl.a. med medikamenter slik at risikoen for å bli syk endres. Måten leger beskriver endring i risiko på er ulik, og «number needed to treat» (NNT) er brukt i Halvorsens forskning.

  I 2008 avla Peder Halvorsen doktorgrad på temaet Explaining risk reductions in medical practice: prevention or postponement? ved Syddansk Universitet i Odense i Danmark, og har siden vært en mye brukt foredragsholder, bl.a. ved verdenskongressen for allmennleger i Cancun i Mexico i 2010. Han har bistilling som konstituert forskningsleder ved Nasjonalt senter for Distriktsmedisin (NSDM) i Tromsø.

  Prisen fikk han tildelt i november 2010 under Finnmark Legeforenings julemøte i Kirkenes.

  Ny direktøri Helse Finnmark

  Ny direktøri Helse Finnmark

  Hans Petter Fundingsrud (f. 1952) er ansatt som ny administrerende direktør i Helse Finnmark.

  Fundingsrud kommer fra jobben som klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

  Han tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1982, og ble godkjent spesialist i barnesykdommer i 1989 og har en omfattende lederutdanning.

  Selv om Hans Petter Fundingsrud er født i Bærum, er han nesten som ekte finnmarking å regne ettersom han har 30 års fartstid i Troms og Finnmark.

  Den nye direktøren beskrives som en brobygger og en god pedagog.

  Konstituert direktør i Helse Nordmøre og Romsdal

  Konstituert direktør i Helse Nordmøre og Romsdal

  Nils Hermann Eriksson (f. 1951) er fra 1. januar 2011 konstituert som administrerende direktør i Helse Nordmøre og Romsdal.

  Eriksson kommer fra stillingen som direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse Midt-Norge og har tidligere vært klinikksjef ved St. Olavs hospital. Før det igjen var han blant annet sentral i arbeidet med omstilling og økonomistyring ved St. Olavs hospital som leder for «balansegruppen».

  Nils H. Eriksson tok medisinsk embetseksamen i Oslo og Trondheim i 1982, og ble godkjent spesialist i fødselshjelp- og kvinnesykdommer i 1992 Som gynekolog har han sitt spesialfelt i laparoskopisk kirurgi (kikkhullskirurgi) og vaginal kirurgi.

  Ny fagdirektør i Helse Nordmøre og Romsdal

  Ny fagdirektør i Helse Nordmøre og Romsdal

  Guttorm Eldøen (f. 1951) er ansatt som ny fagdirektør i Helse Nordmøre og Romsdal.Eldøen har vært ansatt ved sykehusene i Nordmøre og Romsdal så langt tilbake som til 1982 og kommer senest fra stillingen som klinikksjef ved Klinikk for medisin. Han tok medisinsk embetseksamen i 1978, og ble godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer i 1987 og i nevrologi i 2003.

  Eldøen etterfølger Christian Bjelke (f. 1948), som for øvrig fratrådte stillingen i september i 2010 – etter å ha blitt utnevnt til fylkeslege i Møre og Romsdal.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media