Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  The Bang Award til Petter Brandtzæg

  The Bang Award til Petter Brandtzæg

  Petter Brandtzæg (f. 1943) mottok nylig prisen The Bang Award, en prestisjetung pris som gis til en seniorforsker for fremragende forskning. Forskeren skal ha belyst en biomedisinsk problemstilling på forskjellige måter gjennom flere tiår. Prisen er opprettet til minne om professor Frederik B. Bang ved Johns Hopkins School of Medicine i USA.

  Professor Brandtzæg fikk prisen for sin forskning på meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) og sin forskning på hvilken betydning bakteriegiften endotoksin har for pasienter. Prisen ble tildelt under immunologikongressen i Vancouver.

  Petter Brandtzæg tok medisinsk embetseksamen i Groningen i Nederland i 1969 med tilleggsprøve i Norge i 1970, ble godkjent spesialist i barnesykdommer i 1979 og i indremedisin i 1989 og tok doktorgrad i 1993.

  Han er seksjonsoverlege ved Barnesenteret ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og professor ved Universitetet i Oslo. Han har forsket på sykdomsmekanismer ved septisk sjokk og har publisert en rekke artikler.

  Brandtzæg betraktes som en av de fremste ekspertene på hjernehinnebetennelse.

  Steinar Hunskår utnevnt til æresprofessor

  Steinar Hunskår utnevnt til æresprofessor

  Steinar Hunskår (f. 1956), professor ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen, er blitt utnevnt til æresprofessor ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Gezira i Sudan, i forbindelse med en ny masterutdanning i allmennmedisin. Hunskår tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1982, tok doktorgrad i 1987 og ble godkjent spesialist i allmennmedisin i 1993.

  Hunskår har siden 2009 vært tilknyttet et utdanningsprosjekt i provinsen Gezira i Sudan. I februar 2010 var han invitert på en studiereise dit og har senere skrevet rapporter med råd om utvikling av allmennlegeordningen i denne provinsen, som har fire millioner innbyggere, til delstatens universitet og helsedepartement.

  Han har nå takket ja til et tilbud fra helseministeren i Gezira om å bli tilknyttet prosjektet som professor (honorary professorship) ved det medisinske fakultetet i Medani, der han skal følge studieplanarbeid og undervisningsopplegg. Han skal også delta i et forskningsprosjekt for utdanning av allmennpraktikere.

  Pris for beste foredrag til Helle Hager

  Pris for beste foredrag til Helle Hager

  Høstmøte i Norsk selskap for medisinsk biokjemi og Norsk forening for medisinsk biokjemi ble arrangert i Bodø 27. – 29. september 2010. Prisen for beste foredrag gikk til overlege Helle B. Hager (f. 1969) for presentasjonen Basofili – klinisk betydning og mikroskopi. Hager ga en oversikt over temaet illustrert med en pasientkasuistikk. Basofile granulocytter utgjør normalt en liten andel av leukocyttene i perifert blod og deres funksjon er ikke fullstendig klarlagt. Isolert reell basofil leukocytose er sjelden uten at det foreligger morfologiske avvik i andre cellerekker. Prisen var et litografi av Kjell Thorjussen og 5 000 kroner.

  Hager arbeider til daglig ved sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

  ERC Advanced Grant til Ludvig M. Sollid

  ERC Advanced Grant til Ludvig M. Sollid

  Professor Ludvig Sollid (f. 1962), leder av Senter for immunregulering (CIR), har fått den prestisjefylte tildelingen ERC Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) som deler ut stipender til de beste forskerne i Europa som har nye ideer innen grunnforskning.

  Sollid får tildelingen for et prosjekt kalt Coeliac disease: Understanding how a foreign protein drives autoantibody formation.

  Ludvig Magne Sollid tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1989 og doktorgraden i 1992.

  Det er stor konkurranse i denne utlysningen som har fremragende, erfarne forskere som målgruppe. Tildelingen er en sterk anerkjennelse av Sollids forskning.

  Ny direktør ved NAKMI

  Ny direktør ved NAKMI

  Bernadette Kumar (f. 1965) er ansatt som ny direktør ved Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI).

  Bernadette Nirmal Kumar er født i New Dehli, India, er utdannet lege fra Bangalore i India og har doktorgrad fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Divisjon folkehelse i Helsedirektoratet og begynte i sin nye stilling ved NAKMI i desember i fjor.

  Kumar har bred erfaring fra norsk forvaltning, gjennom ulike stillinger i Helsedirektoratet og en rekke verv, blant annet i Nasjonalt råd for ernæring, fagutvalget i Helse og Rehabilitering, medisinsk fagråd i Diabetesforbundet, styret i Kreftforeningen og fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet i Oslo.

  Hun har også arbeidet mange år med internasjonal helse, blant annet for Helsedirektoratet, WHO, UNICEF og NORAD.

  Ny ortopedisk klinikksjef ved Nordlandssykehuset

  Ny ortopedisk klinikksjef ved Nordlandssykehuset

  Daniel Bastian (f. 1969) er ansatt som klinikksjef ved kirurgisk og ortopedisk klinikk ved Nordlandssykehuset og vil tiltre i stillingen i april 2011.

  Bastian er opprinnelig fra Tyskland og kommer fra stilling som overlege og plasssjef ved ortopedisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og har tidligere hatt ulike stillinger ved ortopedisk avdeling.

  Han er utdannet lege fra Tyskland og Sverige og var assistentlege ved ortopedisk avdeling Nordlandssykehuset fra 2000 – 02. Han ble godkjent spesialist i generell kirurgi i 2002 og i ortopedisk kirurgi i 2005.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media