()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overlege Torvald K. Haavik, født i Haugesund 25.2. 1941, døde 19.9. 2010. Han ble cand.med i Bonn i 1965. Legekarrieren begynte som turnuslege i Bodø og Fauske. I Bodø traff han også sin kjære Reidun. Han spesialiserte seg først i indremedisin. Ved Sørlandets Revmatismesykehus begynte han videre spesialisering i revmatologi, som ble hans spesialområde, i 5 – 6 år ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, og fra 1983 som første avdelingsoverlege ved nyopprettet revmatologisk avdeling ved Fylkessjukehuset i Ålesund.

  Her bygde han opp revmatismefagteam med fokus på bredde i pasientbehandlingen. Han var svært opptatt av pasientopplæring og pasientmedvirkning. Han fikk opprettet revmatismeteam ved fylkets øvrige sykehus, ledet av kompetent indremedisiner, slik at pasientene kunne få bedre behandling i nærområdet. Sammen med medarbeidere ga han ut læreboken Revmatologi for primærhelsetjenesten. Boken var i flittig bruk ved mange legekontorer over hele landet.

  Den strategi han la opp til i 1980-årene har siden fått innpass i moderne helseplanlegging og utvikling av bedre kronikeromsorg. Et godt helsetilbud for pasienter med kronisk sykdom kan best utvikles i nær samhandling med de kommunale tjenester. Han var en fremsynt helseplanlegger.

  Ved sykehuset var han sjeflege ett år og også konstituert direktør en tid.

  Torvald var samfunnsengasjert, opptatt av helseorganisering, administrasjon og ledelse. Han tok sin mastergrad i helseadministrasjon. Han hadde god kunnskap om helseproblemer i arbeidslivet, og var noen år engasjert i Sunnmøre bedriftshelsetjeneste og var rådgivende trygdelege i flere år. Han sluttet ved sykehuset i 2007. Siden arbeidet han et par år i NAV i full stilling.

  Hans politiske engasjement førte til to perioder i  Haugesund bystyre for Arbeiderpartiet og én periode i Ålesund. Han var alltid godt orientert, engasjert, med egne meninger. På sykehuset var han en respektert og godt likt kollega. Han var en miljøskaper, ivrig i samtalen, alltid positiv, gjerne med humoristisk vri på det han sa.

  Reidun var hans livsledsager i over 40 år. De fikk tre barn, og «bessen» opplevde å få fire barnebarn.

  Ved nyttår 2009 meldte sykdommen seg. Det tok noe tid før diagnosen ble avklart. Han hadde en sjelden kreftsykdom, med dårlig prognose. Behandling ga ikke den effekten man håpet på. I løpet av de siste månedene økte plagene, og kreftene forsvant raskt. Den som virkelig klarte å hjelpe i denne tiden, var Reidun, med støtte av barna. Han ga klart uttrykk for at ingen forsto ham og kunne hjelpe som Reidun. I Ålesund fikk Torvald og Reidun en stor bekjentskapskrets og mange venner. Kolleger og venner tenker på Reidun og familien, og vil ta vare på minnet om Torvald som en god kollega og venn.

  For venner og kolleger

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media